Türkiye’de Şirket Türleri Nelerdir, tercih edilen türler neler?

Bu yazımızda Türkiye’deki şirket türleri nelerdir, inceleyeceğiz.Türk Ticaret Kanuna (TTK) göre türleri belirlenmiştir. TTK’ye göre 5 farklı şirket türü vardır:

Anonim Şirket

Limited Şirket

Komandit Şirket

Kollefktif Şirket

Kooperatif

%

Pay

%

Pay

%

PAy

%

Pay

%

Pay

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir. Bu şirketlerin kuruluşu, temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kooperatifler hakkında öncelikle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulanmaktadır. Anonim şirket ve limited şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82’si limited şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Kollektif ve komandit şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 civarındadır. En çok tercih edilen şirket türü Limited şirket’tir. Avantajları ve dezavantajları her birine göre farklılık göstermektedir. Maliyetler en büyük etken olarak ilk bakışta göze çarpan etken olarak görünmektedir. Kurums ile bu şirketlerin detaylarını aşağıdaki sayfa linklerinden inceleyebilirsiniz.  

  • Anonim Şirketler
  • Limited Şirketler
  • Kollektif Şirketler
  • Komandit Şirketler
  • Kooperatif Şirketler
}

24 Tem 2021

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This