Şahıs şirketi kuruluşu adım adım

Girişimcilik ile bir yola girip şirketleşmek istiyorsunuz. Ama nasıl yapılır bir fikriniz yok değil mi? Kafanızdaki soru bulutlarını dağıtıp sizi aydınlatan yazı serilerine devam edip bu yazıda şahıs şirketi olarak nasıl şirketi kuracağınızı anlatıyoruz. Şimdiden bol kazançlar!

Şahıs Şirketi kuruluş süreci

 • Şirket sahibi veya vekaleten mali müşavir söz konusu evraklarla birlikte ilgili vergi dai resine başvuruda bulunur.
 • 1-2 gün içinde yoğun olan vergi dairelerinde biraz daha uzayabilir şirket açılış işlemleri tamamlanır.
 • Vergi dairesinin yoklama sürecinden sonra vergi levhası alınır.
 • Vergi levhası alındıktan sonra mali mühür(kamusm) ve e-fatura başvurusu yapılır. (Bu şart değil, fiziki fatura keserek de işlerinizi belli hadlere kadar faturalayabilirsiniz). Serbest meslek erbabı kişiler mali mühür alıp e-smm ye geçmek zorundalar.
 • İlgili Ticaret OdasınaSanayi Odası veya Esnaf Odasına kayıt olunduktan sonra iş yeri açma, çalıştırma ruhsatı alınır. (İstanbul için linkler verilmiştir)
 • Bağ-Kur ve işçi çalıştırılacaksa SGK başvuruları yapılır.
 • Kaşe basımıyla ticari faaliyete başlanılabilir.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle bazı belgelerin hazırlanması gerekir.Hazırlanan belgeler ile başvuruyu ister kendiniz şahsen ya da internet üzerinden veya bu işlemleri sizin adınıza vekalet verdiğinizi mali müşavir üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Şahıs şirketi açılışında Vergi Dairesine başvuru için gerekli evraklar

Vergi dairesine gidip başvurmanız durumunda kullanılacak evraklar:

 • İşe başlama bildirim formu ile vergi dairesine başvuru ( Aşağıda linkleri ve başvuru nasıl olmalı anlatılmıştır)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • E-devletten alacağınız ikametgah belgesi
 • Kira sözleşmesi (iş yeri kira kontratı ya da kendinize aitse tapu)
 • Mali Müşavir sözleşme fotokopisi (İşletmenizin defterini tutacak yetkili mali müşavir ile yaptığınız sözleşme)

Vergi dairesine interaktif vergi dairesinden başvurmanız durumunda kullanılacak evraklar:

 • İşe başlama bildirim formu ile vergi dairesine başvuru ( Aşağıda linkleri ve başvuru nasıl olmalı anlatılmıştır)
 • Kira sözleşmesi (iş yeri kira kontratı ya da kendinize aitse tapu)
 • Mali Müşavir sözleşme fotokopisi (İşletmenizin defterini tutacak yetkili mali müşavir ile yaptığınız sözleşme).Bunu mali müşaviriniz kuruluştan sonra beyan edebilir.

Vergi dairesine vekalet yoluyla başvurmanız durumunda kullanılacak evraklar:

 • İşe başlama bildirim formu ile vergi dairesine başvuru ( Aşağıda linkleri ve başvuru nasıl olmalı anlatılmıştır)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Noter onaylı imza beyannamesi
 • E-devletten alacağınız ikametgah belgesi
 • Kira sözleşmesi (iş yeri kira kontratı ya da kendinize aitse tapu)
 • Mali Müşavir sözleşme fotokopisi (İşletmenizin defterini tutacak yetkili mali müşavir ile yaptığınız sözleşme)
 • Mali Müşavir veya muhasebeci vekaleti

Vergi Dairesine Şahıs Şirketi Kuruluş Başvurusu

Vergi dairesine interaktif vergi dairesinden başvuru yapabilirsiniz, isterseniz elden de başvuru yapma imkanı var. İki yolda aşağıda anlatılmıştır:

İnteraktif vergi dairesinden şahıs şirketi kuruluş başvurusu

İnteraktif vergi dairesine edevlet vasıtasıyla giriş yapabilirsiniz. Girdikten sonra yandaki menüden işlem başlat—-mükellefiyet işlemleri—– işe başlama bildirimi seçerek işe başlama dilekçenizi online ortamda 5 adımı takip ederek oluşturabiliyorsunuz.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
İnteraktif vergi dairesindeki işe başlama bildirim formunun olduğu menü
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
İşe başlama bildirim formu online

Vergi dairesine dilekçeyle başvuru

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
işe başlama bildirimi dilekçe görüntüsü

İşe Başlama Bildirim Formu doldururken lazım olan bilgiler

 • Vergilendirme usulünü seçmelisiniz. Bunun için vergi idaresinin hazırlamış olduğu rehber mevcut. Buradan rehbere ulaşabilirsiniz. İki çeşit usul bulunmaktadır:
   1. Basit usulde vergilendirme
   2. Gerçek usulde vergilendirme
 • Nace kodu seçimi– Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
 • İşyeri adresine ait döküman- Tapu veya kira sözleşmesi (İşyeri seyyar olan veya taşımacılık işi ile uğraşanlar da evini iş yeri olarak gösterebilir) (Evden çalışma yapanlar mevcut kira sözleşmelerine ek olarka bir alt kiracılık sözleşmesi oluşturup evin bir odasını iş yeri adresi gösterebilirler. Tabi bunun için ev sahibinin rızası olması lazım.

Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra faaliyete başlamak için yapılacak olası giderler:

 • Meslek odasına kayıt (zorunlu değil, gerekli ise) üyelik bedeli
 • E-fatura E-irsaliye için yapılacak masraf ya da fiziki fatura, makbuz, irsaliye masrafı.
 • Kaşe yaptırmanız gerekiyor
 • Perakende satış için ÖKC -POS uzun açılımı ile ödeme kaydedici cihaz- kredi kartı ödeme alım cihazı almak gerekir
 • Kilo ile ürün satıyorsanız elektronik tartı
 • Ürün satışı yapabilmek için barkod sistemi veya etiket masrafı

Şahıs Şirketi için mali müşavirle çalışmak şart mıdır?

Bazı meslek dalları devlet tarafından kanunen organize edilir. Mali müşavirlik mesleği de kanun ile düzenlenmiş meslek dallarından biridir. Şirket kuracaksanız herhangi bir mali müşavirle sözleşme yapma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İşim basit ben kendim muhasebemi yaparım müşavire gerek yok gibi bir düşünceye kapılmayınız. Yaptığınız işin defterini tutmak (belge girişlerini GİB sistemine girmek ve defterlerinizi onaylamak) ve beyanlarınızı zamanında vermekle mali müşavirler yükümlüdür. Mali müşavirler beyanlarınızı ödemekle yükümlü değildir, ödemelerinizi düzgün takip etmelisiniz.

Şahıs şirketi için Mali Müşavirlik Ücreti Ne Kadar?

Mali müşavirlik mesleği kanunen düzenlendiği için asgari ücret tarifresine tabidir. Her yıl ücret tarifesi yayınlanır. Mali müşavir ücret tarifesi linkinden gelir idaresinin yayınlamış olduğu tabloya ulaşabilirsiniz. İllere göre, yapılan işin niteliğine göre, işçi çalıştırıp çalıştırmayacağınıza göre mali müşavire ödeyeceğiniz defter tutma bedeli değişecektir. Haksız rekabetin önlenmesi adına bu tarifeden aşağı defter tutulmasını teklif etmemek gerekiyor, zira denetimlerle mali müşavirler odaları bunları denetlemektedir. İlgili kesilen belge ve ödeme dekontları, sözleşmeler talep edilebiliyor herhangi bir incelemede.

}

19 Tem 2020

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This