KOBİ Tanımı Güncellendi: İşte Yeni Kriterler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tanımı, KOSGEB tarafından yapılan yeni düzenlemelerle güncellendi. Bu güncellemeler, KOBİ’lerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterleri ve limitleri etkiliyor. Kobi çalışan sayısı, kobi mali kriter, kobi net satış hasılatı, kobi mali bilanço limiti gibi sorulara yanıt arıyor olacağız.

KOBİ tanımı güncellemesi
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
KOBİ tanımı güncellemesi

Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço Limiti Arttı

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Bu, KOBİ tanımına giren işletmelerin ekonomik büyüklüğünün daha geniş bir yelpazeyi kapsayacağı anlamına geliyor.

Çalışan Sayısı ve Mali Kriterler

Yeni düzenlemeye göre, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak.

Mikro işletmeler için, 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 10 milyon lirayı aşmayan işletmeler bu kategoriye dahil olacak. Küçük işletmeler için ise, 50 kişiden az personeli olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 100 milyon lirayı aşmayan işletmeler bu kategoriye girecek.

Orta büyüklükteki işletmeler için, 250’den az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler bu kategoriye dahil olacak.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

Geçerlilik Tarihi ve İşletme Türünün Belirlenmesi

KOBİ Beyanının geçerlilik tarihi netleştirilerek standart hale getirildi. Gelir vergisi mükellefleri için Mart ayı sonu, kurumlar vergisi mükellefleri için ise Nisan ayı sonu olarak belirlendi.

KOBİ tanımının değişmesi şirketlerin işleyişlerinde neleri etkiler?

KOBİ tanımının değişmesi, şirketlerin işleyişlerini çeşitli şekillerde etkileyebilir. İşte bazı potansiyel etkiler:

 1. Finansman ve Destekler: KOBİ tanımı, bir işletmenin hangi hükümet desteklerine, teşviklere ve kredilere erişebileceğini belirler. Tanımın genişlemesi, daha büyük işletmelerin KOBİ olarak kabul edilmesini ve bu desteklerden yararlanmasını sağlayabilir.
 2. Regülasyonlar ve Yükümlülükler: KOBİ’ler genellikle daha az düzenlemeye tabidir ve bazı yükümlülüklerden muaf olabilirler. Tanımın değişmesi, daha fazla işletmenin bu avantajlardan yararlanmasını sağlayabilir.
 3. Rekabet ve Pazar Dinamikleri: KOBİ tanımının genişlemesi, daha büyük işletmelerin KOBİ olarak kabul edilmesine ve bu nedenle daha küçük işletmelerle aynı avantajlara sahip olmasına yol açabilir. Bu, pazar dinamiklerini ve rekabeti etkileyebilir.
 4. İşletme Stratejisi: KOBİ tanımının değişmesi, işletmelerin büyüme stratejilerini etkileyebilir. Örneğin, bir işletme, KOBİ olarak kabul edilmeye devam etmek ve ilgili avantajlardan yararlanmak için büyümesini sınırlayabilir.
 5. İşgücü Planlaması: KOBİ tanımı genellikle bir işletmenin çalışan sayısına dayanır. Tanımın değişmesi, işletmelerin işgücü planlamasını ve işe alım stratejilerini etkileyebilir.

Bu etkiler, işletmenin özel durumuna ve sektörüne bağlı olarak değişebilir. Her durumda, KOBİ tanımının değişmesi, işletmelerin stratejilerini ve operasyonlarını gözden geçirmelerini gerektirebilir.

Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8807/kobi-tanimi-guncellendi

}

28 May 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This