İthalat nedir?

İthalat kavramı nedir, gümrüklerimizde uygulanan rejimler ve ithalat çeşitleri neler bu yazımızda inceliyoruz.

İthalat Nedir
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
İthalat Nedir

İthalat veya dış alım en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. 


Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi”(Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyaya, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesidir) olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 
 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 
Bu eşya Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görecek ise eşyanın yurda girişi ve çıkışı ile ilgili işlemler gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” (Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.)olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir.
Bu eşyanın Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görmediği ve herhangi bir değişikliğe uğramadan yurt dışı edildiği hallerde uygulanacak kurallar daha farklı olup, bu kurallar sistemi “geçici ithalat rejimi” olarak adlandırılır.
Ayrıca, ülkemizdeki serbest bölgelerden ülkenin diğer bölgelerine yapılan eşya teslimleri de ithalat sayılmaktadır.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

}

12 Nis 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This