UFRS standartlarına uygun düzeltmeler nasıl yapılır?

“Reje kayıtları” (reject entries) ise genellikle bir hesapta hatalı veya yanıltıcı bilgiler bulunduğunda kullanılır. Bu terim, genellikle bir işlem veya girişin kabul edilemez olduğunu ve düzeltilmesi veya yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
UFRS Düzeltme

İşte UFRS’ye uygun düzeltme kayıtlarının nasıl yapıldığına dair bazı senaryolar:

Senaryo 1: Amortisman Düzeltmesi

Bir şirketin bir yatırımı yıllık olarak %10 oranında amortismana tabi tuttuğunu düşünün. Ancak, şirket bunu yanlışlıkla %5 oranında yaptığını fark etti. Bu durumda, şirket aşağıdaki düzeltme kaydını yapabilir:

  • Amortisman Gideri (Dr) – Yatırımın orijinal değeri * (%10-%5)
  • Birikmiş Amortisman (Cr) – Yatırımın orijinal değeri * (%10-%5)

Bu düzeltme, amortisman giderinin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar ve birikmiş amortisman hesabını da günceller.

Senaryo 2: Yanlış Değerlendirilmiş Stok

Bir şirket, stoklarını yanlışlıkla yüksek değerlendirdiğini fark eder. Bu durumda, şirket stoklarının gerçek değerini yansıtacak şekilde aşağıdaki düzeltme kaydını yapabilir:

  • Maliyet Satılan Mallar (Dr) – Yanlış değerlendirme miktarı
  • Stok (Cr) – Yanlış değerlendirme miktarı

Bu düzeltme, stok hesabının gerçek değerini yansıtır ve maliyet satılan mallar hesabını da günceller.

Bu senaryolar, UFRS’ye uygun düzeltme kayıtlarının nasıl yapılacağını gösterir. Ancak her durumda, düzeltmelerin hangi hesaplarda yapılacağını ve hangi miktarların kullanılacağını belirlemek için UFRS standartlarının detaylı bir anlayışına ihtiyaç vardır.

}

3 Haz 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This