UFRS Nedir ve Ne İşe Yarar?

UFRS NEDİR?

UFRS açılımı Uluslararası Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıdır. İngilizcesi International Financial Reporting Standards (IFRS) olarak yazılır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards / IASB) tarafından geliştirilip yayınlanan UFRS, bir muhasebe standartları setidir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, yatırımcılar ve finansal tablo kullanıcıları halka açık firmaların mali tablolarını birbiriyle ve kendi firmalarının finansal durumuyla uluslararası düzeyde kolayca karşılaştırabilsin diye belirlenmiştir. UFRS bu açıdan performans da ölçen bir sistemdir.

2017 yılında 150 tarafından kabul edilerek uluslararası raporlamaya standart getirilmiştir. Ülkemiz de kabul eden ülkelerin arasında yer almaktadır. KGK(Kamu Gözetimi Kurulu) ülkemizde TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve UFRS ile ilgili çalışmaları düzenleyen ve yayınlayan kuruluştur.

Türkiye’de kimler UFRS raporlama uygulamak zorunda?

Bağımsız denetime tabi şirketler UFRS uygulamak zorunda, bunun dışında kalan firmalar ihtiyari olarak kendileri uygulamakta serbesttirler. BDDK ve SPK kontrolündeki şirketler ve belli şartları taşıyan firmalar bu kapsamda uygulama zorunluluğu olan firmalardır.

https://dtsorgu.kgk.gov.tr/giris.aspx adresinden bağımsız denetime tabi olup olmadığını firmalar sorgulayabilir.

Türkiye KGK tarafından yayınlanan muhasebe standartları nelerdir?

Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)
Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) olmak üzere üç ana başlık vardır.

IASB ile yapılan lisans anlaşması uyarınca TMS’ler IAS’lerin; TFRS’ler ise IFRS’lerin birebir Türkçe çevirilerini ifade etmektedir. Dolayısıyla TMS’ler ve TFRS’ler açısından yurt dışında yayınlanan versiyonlar arasında fark yoktur.

IFRS Raporlarının İçeriğinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Şirket finansal durum tablosu, Kapsamlı gelir tablosu, Nakit akış tablosu, Öz kaynak değişim tablosu (Dağıtılmamış karlar tablosu), Finansal tablo açıklamaları ve ayrıca bu raporlarla birlikte, işletmeler muhasebe politikalarının özetini de sunmak zorundadırlar. Son döneme ait rapor, bir önceki döneme ait raporla birlikte verilir ve bu sayede kar ve zarardaki değişiklikler görülebilir.

UFRS ne işe yarar?

UFRS sayesinde uluslararası seviyede yatırımcılar ve karar vericiler daha rahat karar verirler. Çünkü şeffaflık, karşılaştırma ve tek bir raporlama standardının olması daha rahat inceleme şansı verir. Zaman ve emek olarak daha verimli çalışmasını sağlar. Daha rahat kontrol mekanizmaları koyulmasını sağlar. İç ve dış denetim süreçlerini kolaylaştırır.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Başlıkları

TFRS 1 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI
TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER
TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ
TFRS 4 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
TFRS 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR
TFRS 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ
TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)
TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
TFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR
TFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
TFRS 13  GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ
TFRS 14 DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI
TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT
TFRS 16 KİRALAMALAR
TFRS 17 SİGORTA SÖZLEŞMELERİ


Türkiye Muhasebe Standartları Başlıkları

TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU
TMS 2 STOKLAR
TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOSU
TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR
TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
TMS 12 GELİR VERGİLERİ
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR
TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI
TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ
TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ
TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
TMS 26 EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA
TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR
TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR
TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 32 FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM
TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ
TMS 34 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA
TMS 36 VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR
TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
TMS 39 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME
TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER


Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlar

TFRS YORUM 1 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE BENZERİ MEVCUT YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
TFRS YORUM 2 ÜYELERİN KOOPERATİF İŞLETMELERDEKİ HİSSELERİ VE BENZERİ FİNANSAL ARAÇLAR
TFRS YORUM 5 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR
TFRS YORUM 6 ÖZEL BİR PİYASAYA KATILIMDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER – ATIK
TFRS YORUM 7 TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI KAPSAMINDA DÜZELTME YAKLAŞIMININ UYGULANMASI
TFRS YORUM 10 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
TFRS YORUM 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI
TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ
TFRS YORUM 16 YURT DIŞINDAKİ İŞLETMEDE BULUNAN NET YATIRIMIN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMASI
TFRS YORUM 17 NAKİT DIŞI VARLIKLARIN ORTAKLARA DAĞITIMI
TFRS YORUM 19 FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA ÖDENMESİ
TFRS YORUM 20 AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ MALİYETLERİ
TFRS YORUM 21 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TFRS YORUM 22 YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİ
TFRS YORUM 23 GELİR VERGİSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlar

TMS YORUM 10  DEVLET YARDIMLARI – İŞLETME FAALİYETLERİ İLE ÖZEL BİR İLİŞKİSİ BULUNMAYANLAR
TMS YORUM 25 GELİR VERGİLERİ – İŞLETMENİN VEYA HİSSEDARLARININ VERGİ STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİKLER
TMS YORUM 29 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI – AÇIKLAMALAR
TMS YORUM 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

Muhasebe ve raporlama ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

}

23 Eki 2021

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This