Türkiye’deki Teknokentler ve Ar-Ge Merkezleri: İşbirliği ve Kümelenme Olanakları

Türkiye, son yıllarda teknoloji ve inovasyon alanında önemli atılımlar gerçekleştirerek global rekabette etkin bir konuma gelmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki teknokentler ve Ar-Ge merkezleri, ülkenin teknoloji ve inovasyon ekosistemine büyük katkı sağlıyor. Bu yazımızda, Türkiye’nin teknokentlerine, Ar-Ge merkezlerine ve işbirliği ile kümelenme olanaklarına göz atacağız.

Türkiye'deki Teknokentler
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Türkiye’deki Teknokentler

Teknokentler ve Ar-Ge Merkezleri Nedir?

Teknokentler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoloji tabanlı şirketlerin bir arada yer aldığı özel teknoloji geliştirme bölgeleridir. Bu bölgelerde, özel sektör ve kamu işbirliği ile teknolojik ve yenilikçi projeler geliştirilir. Türkiye’de teknokent sayısı her geçen gün artarak, ülkenin teknoloji ve Ar-Ge kabiliyetlerini güçlendirmektedir.

Ar-Ge merkezleri ise, şirketlerin kendi bünyelerinde kurdukları ve Ar-Ge projelerini gerçekleştirdikleri birimlerdir. Bu merkezler, özellikle teknoloji alanında yeni ürün ve hizmetler geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi süreçlerinde büyük öneme sahiptir.

Türkiye’deki Teknokentler ve Ar-Ge Merkezleri

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan teknokentler ve Ar-Ge merkezleri, farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimler ve şirketler için önemli işbirliği ve kümelenme olanakları sunmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki teknokentler ve Ar-Ge merkezleri, yüksek teknolojili ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadır.

Örnek olarak, İstanbul’daki Teknopark İstanbul, İTÜ ARI Teknokent ve Koç Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; Ankara’daki ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent ve Bilkent Cyberpark; İzmir’deki İYTE Teknopark ve Ege Üniversitesi Teknokent; Türkiye’nin teknoloji ve Ar-Ge ekosisteminin güçlü yapı taşlarından bazılarıdır.

İşbirliği ve Kümelenme Olanakları

Türkiye’deki teknokentler ve Ar-Ge merkezleri, teknoloji tabanlı girişimler ve şirketler için benzersiz işbirliği ve kümelenme olanakları sunmaktadır. Bu merkezlerde, şirketler ve girişimler, sektörlerindeki diğer oyuncularla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilir, ortak projeler geliştirebilir ve sinerji yaratabilirler.

Ayrıca, teknokentler ve Ar-Ge merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın işbirliği içindedir. Bu sayede, şirketler ve girişimler, akademisyenler ve araştırmacılarla ortak projeler gerçekleştirerek, bilimsel ve teknolojik bilgiyi ticari ürünlere dönüştürme sürecini hızlandırabilirler.

Teknokentler ve Ar-Ge merkezlerinde yer alan şirketler ve girişimler, devlet destek ve teşviklerinden de yararlanma imkanına sahiptir. Bu destekler, Ar-Ge projelerinin finansmanında önemli bir rol oynamakta ve şirketlerin inovasyon kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmelerini desteklemek için, kamu ve özel sektörün bu merkezlerdeki işbirliğini güçlendirmesi, daha fazla teknokent ve Ar-Ge merkezi kurarak, ekosistemi daha da genişletmesi ve bu merkezlerde yer alan şirketlere yönelik destek ve teşvikleri artırması önemlidir.

Teknokentlerde Firmalara sağlanan olanaklardan başlıcaları aşağıdaki gibidir:

KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların bölgede geliştirecekleri ve üretecekleri yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, bu bölgelerde ürettikleri ve uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

ÇALIŞAN PERSONELİN MUAFİYETİ: Teknokent’te faaliyet gösteren gelir vergisi mükelleflerinin, bölgede çalıştırdığı araştırmacı, yazılımcı, Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır.

ÇALIŞAN PERSONELİN PİRİM DESTEĞİ: Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda görev yapan personelin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 31.12.2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

TEMEL BİLİMLER DESTEĞİ: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesinden karşılanır.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA AVANTAJI: Teknokent’teki firmalar, yabancı uyruklu yönetici ve, Ar-Ge / Yazılım personeli çalıştırabilir.

GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmaların gümrük vergisi istisnasından çıkarmalar.

AR-GE FİRMALARINA MAKİNE VE TEÇHİZATDA KDV MUAFİYETİ:  Ar-Ge, yenilik ve tasarım kullanıcısıde bulunan yerde münhasıran bu amaçla kullanılmak üzere yeni makine ve yerleşim alımları KDV’den muaftır.

Teknopark Linkleri

 1. Teknopark İstanbul Web Sitesi: https://www.teknoparkistanbul.com.tr/
 2. İTÜ ARI Teknokent Web Sitesi: https://ariteknokent.itu.edu.tr/
 3. Koç Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Web Sitesi: https://incubation.ku.edu.tr/
 4. ODTÜ Teknokent Web Sitesi: https://odtuteknokent.com.tr/tr/
 5. Hacettepe Teknokent Web Sitesi: https://www.hacettepeteknokent.com.tr/
 6. Bilkent Cyberpark Web Sitesi: https://www.cyberpark.com.tr/
 7. İYTE Teknopark Web Sitesi: https://teknoparkizmir.com.tr/
 8. Ege Üniversitesi Teknokent Web Sitesi: https://egeteknopark.com.tr/
 9. Yıldız Teknopark Web Sitesi: https://www.yildizteknopark.com.tr/
 10. Ankara Üniversitesi Teknokent Web Sitesi: https://www.ankarateknokent.com/

Pin It on Pinterest

Share This