Şirkette kurum kültürü oluşturmanın yolları

Bir çok şirket iş yaşamına devam edemeden kapanma yoluna gıdiyor. Peki kapanmaya giden sebeblerden en önemlisi bir şirket kurum kültürü olmaması olduğunu hiç düşundünümüz mü?

Bir şirkette kurum kültürü oluşturabilmek için personele ve işleyen süreçlere sahip olmanız gerekiyor. İşleyen süreçler ve prosedürler sayesinde kimin ne işi nasıl yapacağı bellidir. İnsanlar değişsede sistem işlemeye devam edecektir.

Tek kişilik şirketlerde kurum kültüründen ziyade ilkeli yönetimden bahsedebiliriz.

Kurum kültüründe etkili olan unsurlar nelerdir?

 • Misyon, vizyon gibi sirket hedef ve hedefi ele alış seklini mantelitesini belli eden umsurlarin belirlenmesi
 • Belirlenen hedeflere uygun plan ve bütçelerle sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Prosedür, yönetmelik gibi kalemlerin düzenlenmesi
 • İşbaşı eğitimleri, workshop, seminerle şirket işleyişinin aktarılması
 • Oryantasyon düzenlemesinin dizayn şekli önemlidir

Kurum kültürünü etmenleri inceledik. Kültürü oluşturmayı başaran şirketler olumlu meyveleri nasıl toplayacaklar peki?

 • Personel memnuniyeti ve düsük personel değişim oranı
 • Müşteri memnuniyeti
 • Yüksek verimlilik
 • Kaliteli yönetim
 • İş sürekliliği

Şirket kurum kültürü oluşturma taktikleri

Şirketlerin başarılı bir şekilde büyümesi ve sürdürülebilir olması, sadece finansal hedeflere değil, aynı zamanda sağlam bir kurumsal kültüre dayanır. Kurum kültürü, şirketin değerlerini, inançlarını, davranış biçimlerini ve çalışanların nasıl bir araya geldiğini yansıtan bir kavramdır. İşte şirkette etkili bir kurumsal kültür oluşturmanın yolları:

 1. Değerlerin Belirlenmesi: Kurumsal kültürün temeli, şirketin değerlerine dayanır. Şirketinizin hangi değerlere inandığını ve bu değerleri nasıl yaşamak istediğinizi net bir şekilde belirleyin.
 2. Liderlik Modeli: Üst yönetim, kurumsal kültürün oluşturulmasında kilit bir rol oynar. Liderler, kurumun değerlerine uygun davranışları sergileyerek çalışanlara örnek olmalıdır.
 3. İletişim ve Şeffaflık: İyi iletişim, sağlam bir kurumsal kültürün temel taşlarından biridir. Çalışanlar arasındaki iletişimi teşvik edin, bilgi akışını sağlayın ve şirket hedefleri hakkında şeffaf olun.
 4. Çalışan Katılımı: Çalışanların fikirlerine ve görüşlerine değer vermek, onları şirketin bir parçası olarak hissettirir. Çalışanların katılımını teşvik eden bir ortam oluşturarak kurumsal kültürü güçlendirin.
 5. Eğitim ve Gelişim: Çalışanların becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan eğitim programları kurun. Bu, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde bir gelişim kültürünü teşvik eder.
 6. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Farklı geçmişlere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip olan insanları kucaklayan bir kurumsal kültür oluşturun. Çeşitliliği destekleyen bir ortam, yenilikçilik ve yaratıcılığı teşvik eder.
 7. Takım Çalışması: Ekip çalışması, işbirliği ve dayanışma kurumsal kültürün bir parçası haline gelmelidir. Çalışanları birbirine destek olmaya teşvik edin.
 8. Ödüllendirme ve Tanıma: Başarıları ödüllendirerek çalışanları motive edin. Yaptıkları katkıları tanımak, kurumsal kültürü olumlu bir şekilde etkiler.
 9. Esneklik ve Denge: Çalışanların iş ve özel hayat dengesini sağlayabilmeleri için esnek çalışma düzenleri sunun. Bu, çalışan memnuniyetini artırır.
 10. Sürekli Değerlendirme: Kurumsal kültürü sürekli olarak gözden geçirin ve iyileştirmeler yapın. Çalışanların geri bildirimlerini dinleyerek ve anketlerle görüşlerini alarak gelişime odaklanın.

Sonuç olarak, sağlam bir kurumsal kültür oluşturmak, şirketinizin uzun vadeli başarısını ve çalışan memnuniyetini artırmanın bir yoludur. Değerlerinizi yansıtan, çalışanların katılımını teşvik eden ve olumlu bir iş ortamı yaratan bir kültür, hem şirket içi ilişkileri güçlendirir hem de dışarıdan gelen bakış açılarına pozitif bir izlenim bırakır. O vakit kurum kültürünüze yatırım yapmak için beklemeye gerek yok. Ne kadar erken başlarsan meyveleri o kadar erken toplamaya başlarsın.

}

16 Eyl 2022

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This