SGK E-TEBLİGAT BAŞVURU

SGK e tebligat başvuru nasıl yapılır ve sistem neleri içeriyor inceleyeceğiz bu yazımızda.

E tebligat, resmi kurumlar tarafından tebliğ edilecek evrakların, tüzel veya gerçek kişilere e-tebligat sistemleri aracılığı ile internet ortamında göndermesidir. E Tebligat sayesinde devlet kargo ve nakil ücretlerinde önemli miktarda tasarruf etmektedir.

Vergi daireleri ve bir çok kurum tarafından uygulanan e tebligat uygulaması artık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da uygulamaya konulacaktır.

Elektronik tebligat sistemi ile ilgili yönetmelik, 24 Eylül 2021 tarihli resmi gazete de yayımlanmıştır.

Uygulama, 01.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Gönlümüz ivd üzerindeki tebliğat sistemine entegre edilmesinden yana olurdu, diğer kurumlardan geçenler oldu. Bunda niçin böyle bir ayrılığa gidildi ayrı bir konu. Muhasebe ve ik konuları ile ilgilenen kişiler için ayrı bir uğraş konusu oldu.

Genelgenin geç açıklanmasından kaynaklı olarak yılbaşına kadar olan başvuru süresi 31.01.2022 ye uzatıldı.

İlgili yönetmelik linki: SGK E Tebligat Yönetmeliği

SGK E Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılacak?

SGK dosyaları kişilerin TC kimlik nosu üzerinden açılmaktadır. Bu TC kimlik nolar üzerinden açılmış dosyalar için gerçek kişi, tüzel kişi işveren durumuna göre ilgili kişinin e-devlet sayfasından sağlanmalıdır. Buradan tebligat gelecek kişiler atanabiliyor.

 • Elektronik  tebligat  (eTebligat)  adresi  alacak  ve  kullanacak  olan  muhataplar http://www.turkiye.gov.tr    adresinden    (e-Devlet  üzerinden)  başvuru  yapmaları gerekmektedir.
 • SGK’da  işverenlik kaydı  bulunmayan  kullanıcılar/sigortalılar  kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden,
 • Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından, “Gerçek Kişi İşveren” seçeneğinden,
 • Tüzel kişi  işverenler  bakımından  ise MERSİS  veya SGK  işyeri  tescil kaydında  yönetici/müdür/kanuni  temsilci  olarak  tanımlı  olanlar “Tüzel  Kişi” seçeneğinden, Elektronik tebligat başvurularını yapabileceklerdir.

Usul ve esasların tamamının olduğu link

SGK E Tebligat Uygulaması ve Başvuru Süresi

 • Halihazırla sigorta dosyaları olan işverenler, 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde E tebligat adresi almak zorundadır.
 • 01.10.2021 tarihinden sonra işveren olanlar ise sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden 3 ay içerisinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır.
 • SGK tarafından tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.
 • İşverenler dışındaki kişiler için e tebligat isteğe bağlı olarak uygulanacaktır.
 • İsteğe bağlı olarak, e tebligat sistemine kaydolanlar sonrasında sistemden çıkamayacaktır.
 • Gelen e tebligatlar, tebligat alıcısına ulaştığı günü takip eden 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • SGK tarafından, işlem ve olaylara ait veriler sgk arşivinde saklanacaktır.

Elektronik Tebligat Alıcılarının Yükümlülükleri

Tebligat Muhatapları,

 • Başvurunun süresinde, tam ve doğru olarak yapılması,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin bildirilmesi,
 • Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmek,
 • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmek ile yükümlüdür.

Yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari para cezaları olacak ama daha henüz açıklanmadı.

Elektronik Tebligat Hangi Durumlarda Kapatılabilir?

Zorunlu veya isteğe bağlı Elektronik tebligat uygulamasına dahil olanlar,

 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silinmesi ile (nevi değişikliği, birleşme durumunda da kapanacaktır.)
 • Gerçek kişilerin ölümü veya gaipliğinin Kurum tarafından tespit edilmesi ile,
 • Ölen ya da gaipliğine karar verilen kişinin, varislerince kuruma bildirilmesi halinde E tebligat adresi kapanacaktır.
}

12 Ara 2021

o
l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This