Risk Yönetimi: İşletmelerin Kalite Yönetim Sürecindeki Hayati Rolü

Risk yönetimi, işletmelerin kalite yönetim sürecinde oynadıkları hayati bir role sahiptir. Riskler her zaman iş süreçlerinde bulunur ve bu riskleri yönetememek, şirketlerin verimliliklerini, karlılıklarını ve hatta hayatta kalma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, etkili bir risk yönetim süreci oluşturmak ve uygulamak, her işletme için vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.

Risk Yönetimi İşletmelerin Kalite Yönetim Sürecindeki Hayati Rolü
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Risk Yönetimi İşletmelerin Kalite Yönetim Sürecindeki Hayati Rolü

Risk Yönetiminin Önemi

Risk yönetimi, bir şirketin öngörülebilir ve öngörülemez sorunları önceden tahmin edebilme ve bu sorunları engelleyebilme yeteneği üzerine odaklanır. Başka bir deyişle, risk yönetimi, belirsizliklerin olumsuz etkilerini minimize etme ve bu belirsizliklerden kaynaklanabilecek zararları önleme sürecidir. Bu süreç, riskleri belirleme, analiz etme, değerlendirme ve risklere karşı önlemler alma aşamalarını içerir.

Risk Yönetiminin Evreleri

Risk yönetimi genellikle dört aşamada gerçekleştirilir: risk tanımlama, risk değerlendirme, risk önleme ve risk izleme.

 1. Risk Tanımlama: Bu aşama, işletmenin potansiyel riskleri belirlemesini içerir. Riskler, pazardaki dalgalanmalar, finansal belirsizlikler, operasyonel hatalar, hukuki sorunlar ve daha birçok alanda ortaya çıkabilir.
 2. Risk Değerlendirme: Belirlenen risklerin boyutu ve etkisi analiz edilir. Bu aşama, riskin şiddetini ve olasılığını belirlemeye yardımcı olur ve hangi risklere öncelik verilmesi gerektiğini belirler.
 3. Risk Önleme: Riskleri engellemek veya minimize etmek için stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler, riskin etkisini azaltabilir, riski kabul edebilir, riski başka bir tarafa devredebilir veya riski tamamen ortadan kaldırabilir.
 4. Risk İzleme: Risk yönetimi bir defalık bir süreç değildir. Risklerin zaman içindeki değişimlerini ve uygulanan önlemlerin etkinliğini izlemek önemlidir. Bu, sürekli gözden geçirmeler ve düzeltmeler gerektirir.

Hadi bu kavramları biraz daha inceleyelim.

1. Risk Yönetiminin İlk Aşaması – Risk Tanımlama

Risk yönetiminin ilk aşaması olan risk tanımlama, işletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri belirsizlikleri ve tehditleri anlamalarını sağlar. Bu aşama, her türlü riskin belirlenmesini ve işletmenin bu risklerle nasıl başa çıkabileceğinin anlaşılmasını içerir.

Risk tanımlama genellikle bir dizi adımdan oluşur:

 • Risk kaynaklarının belirlenmesi: İşletmenin karşı karşıya olduğu risklerin nereden geldiğini belirlemek.
 • Risklerin tanımlanması: İşletmenin hangi risklerle karşı karşıya olduğunu belirlemek.
 • Risk etkilerinin belirlenmesi: Her riskin işletme üzerindeki olası etkilerini belirlemek.

Risk tanımlama, işletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri problemları daha iyi anlamalarını ve uygun çözümler geliştirmelerini sağlar. Etkili risk tanımlama, işletmelerin güçlü bir risk yönetim stratejisi oluşturmalarının temelini atar ve başarıya ulaşmalarını sağlar.

2. Risk Yönetiminin İkinci Aşaması – Risk Değerlendirme

Risk değerlendirme, risk yönetiminin ikinci aşamasıdır ve belirlenen risklerin etkisi ve olasılığının analiz edildiği aşamadır. Bu aşama, hangi risklerin işletme için daha fazla öncelik taşıdığını belirlemeye yardımcı olur.

Risk değerlendirme, işletmelerin risklerini daha iyi anlamalarını, hangi risklere öncelik verilmesi gerektiğini belirlemelerini ve hangi risklerin daha az dikkat gerektirdiğini anlamalarını sağlar. Bu süreç, işletmelerin risklerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve onları daha güçlü ve dayanıklı hale getirir.

3. Risk Yönetiminin Üçüncü Aşaması – Risk Önleme

Risk önleme, risk yönetiminin üçüncü aşamasıdır ve bu aşamada, işletmeler risklere karşı önlemler alır ve riskleri minimize etmek veya ortadan kaldırmak için stratejiler geliştirirler.

Risk önleme stratejileri, riskin etkisini azaltabilir, riski kabul edebilir, riski başka bir tarafa devredebilir veya riski tamamen ortadan kaldırabilir. Etkili bir risk önleme stratejisi, işletmenin riskleri yönetme yeteneğini artırır ve onu potansiyel zararlardan korur.

4. Risk Yönetiminin Dördüncü Aşaması – Risk İzleme

Risk izleme, risk yönetiminin son aşamasıdır ve bu aşamada, işletmeler risklerin zaman içinde nasıl değiştiğini ve uygulanan önlemlerin etkinliğini izlerler.

Risk izleme, işletmelerin sürekli olarak risklerini değerlendirmelerini ve yönetmelerini sağlar. Bu sürekli izleme, işletmelerin riskleri zamanında tespit etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını sağlar, böylece potansiyel zararları minimize ederler. Risk izleme aynı zamanda, işletmelerin risk yönetim süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerini sağlar, bu da onların dayanıklılığını ve başarılarını artırır.

İşletmelerin kalite yönetim sürecinde risk yönetimi, başarıya ulaşmada önemli bir adımdır. Hem iç hem de dış riskleri etkili bir şekilde yöneterek, işletmeler, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir iş ortamı oluşturabilirler. Öte yandan, etkin bir risk yönetim süreci, şirketlerin karşılaştıkları belirsizliklerle daha iyi başa çıkmalarını sağlar ve onları potansiyel zararlardan korur.

}

25 May 2023

o
l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This