Muhasebe Müdürü Şirket Başlangıcı

Bir şirkete muhasebe müdürü olarak başladığınızda yapmanız gerekenler neler? bu yazıda beraber inceleyeceğiz. Birçok kişi için işleri yoluna koymada faydalanabileceğiniz bir yazı olması dileğiyle. Muhasebe müdürü olarak şirkete başlasaydınız neler yapardınız cevaplarını bulalım.

Aksiyon planı

İlk yapacağım aksiyon planı, şirketin muhasebe sistemini ve işlemlerini inceleme olacaktır. Bu inceleme, şirketin muhasebe standartlarına ve yasalara uygunluğunu, sistemin doğruluğunu ve etkililiğini, işlemlerin güncelliğini ve kayıtların tamlığını değerlendirecektir. Sonra, bu inceleme sonucunda ortaya çıkan sorunları ve eksiklikleri tespit edecek ve çözüm önerileri sunacağım. Ayrıca, muhasebe sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için önerilerde bulunacağım.

notebook
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Photo by Suzy Hazelwood on Pexels.com

10 adımda aksiyon planı

 • Şirketin muhasebe sistemi ve işlemleri hakkında genel bir fikir edinmek için şirketin muhasebe ve finansal raporlarını inceleme.
 • Şirketin mevcut muhasebe standartlarını ve yasalara uygunluğunu değerlendirme.
 • Şirketin muhasebe sisteminin doğruluğunu ve etkililiğini değerlendirme.
 • Şirketin işlemlerinin güncelliğini ve kayıtların tamlığını değerlendirme.
 • Şirketin muhasebe sistemi ve işlemleri hakkında rapor hazırlama ve bu raporu şirket yönetimine sunma.
 • Rapor sonucunda ortaya çıkan sorunlar ve eksiklikleri tespit etme ve çözüm önerileri sunma.
 • Muhasebe sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için önerilerde bulunma.
 • Önerileri uygulamak için gerekli olan projelerin planlamasını yapma.
 • Projelerin uygulanmasını denetleme ve ilerlemesini izleme.
 • Projelerin tamamlanmasının ardından, muhasebe sisteminin etkililiğini ve doğruluğunu tekrar değerlendirme ve gerekli düzenlemeleri yapma.

ilk önce şirketin hangi fonksiyonları kontrol edilmeli?

İlk olarak, şirketin muhasebe ve finansal fonksiyonlarını kontrol ederim. Bu fonksiyonlar arasında, şirketin gelir ve gider hesaplarının yürütülmesi, nakit yönetimi, vergi hesaplamaları, bilanço ve gelir tablosu hazırlama, özkaynak yönetimi ve diğer finansal raporların hazırlanması gibi işlemler yer alır. Bu fonksiyonların doğruluğunu ve etkililiğini kontrol etmek için, şirketin muhasebe sisteminin işleyişini ve işlemlerini inceleme, finansal raporların doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etme ve şirketin yasal mevzuatına uygunluğunu değerlendirme gibi adımlar atarım.

Mevcut Sözleşmeler İncelemesi

Mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirketin muhasebe ve finansal fonksiyonlarının kontrolü sürecinde önemli bir adım olabilir. Sözleşmeler, şirketin nakit akışı, borç yükümlülükleri, varlıklar ve diğer finansal durumlarını etkileyebilir. Bu nedenle, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirketin finansal durumunun doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için gerekli olabilir. Sözleşmelerin incelemesi için, şirketin tüm sözleşmelerini toplama ve bu sözleşmelerin detaylarını içeren bilgileri inceleme, sözleşmelerin şirketin muhasebe standartlarına ve yasalara uygunluğunu değerlendirme, sözleşmelerin sona erme tarihlerini ve vadelerini takip etme gibi adımlar atılabilir.

Geçmiş arşiv taraması yapılmalı mıdır?

Geçmiş arşiv taraması, şirketin muhasebe ve finansal fonksiyonlarının kontrolü sürecinde önemli bir adım olabilir. Geçmişte yapılmış işlemler, şirketin mevcut finansal durumunu etkileyebilir ve bu nedenle geçmiş arşiv taraması, şirketin finansal durumunun doğru ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için gerekli olabilir.

Geçmiş arşiv taraması yapmak için, şirketin geçmişte yapılmış tüm işlemleri inceleme, geçmişte yapılmış işlemlerin şirketin muhasebe standartlarına ve yasalara uygunluğunu değerlendirme, geçmişte yapılmış işlemlerin şirketin mevcut finansal durumuna etkisini değerlendirme, eksik veya yanlış kayıtları tespit etme ve düzeltme gibi adımlar atılabilir. Ancak, şirketin arşivleri geniş veya tarihi çok eski ise böyle bir tarama yapmak, zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bu nedenle, taramanın önemi ve maliyeti dikkate alınarak karar verilmelidir.

Vergi denetimi yapılmalı mıdır?

Vergi denetimi, şirketin muhasebe ve finansal fonksiyonlarının kontrolü sürecinde önemli bir adım olabilir. Vergi denetimi, şirketin vergi yükümlülüklerini karşılamak için yaptığı vergi beyannamelerinin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol eder. Ayrıca, vergi denetimi, şirketin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerin şirketin muhasebe standartlarına ve yasalara uygunluğunu değerlendirir.

Vergi denetimi yapmak için, şirketin vergi beyannamelerini ve diğer vergi dokümanlarını inceleme, şirketin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etme, şirketin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerin şirketin muhasebe standartlarına ve yasalara uygunluğunu değerlendirme, eksik veya yanlış kayıtları tespit etme ve düzeltme gibi adımlar atılabilir.

Vergi denetimi, şirketin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için yaptığı işlemlerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmek için önemlidir, ancak zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, vergi denetiminin önemi ve mahiyeti dikkate alınarak karar verilmelidir.

}

23 Oca 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This