Makedonya’da şirket işleyişi ve vergi sistemi

Makedonya’da iş yapmak isteyenler için en çok merak edilen konuları bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyoruz

 1. Kurumlar vergisi oranı nedir?

Kurumlar vergisi oranı %10’dur.

 1. KDV oranlari nasıldır?

Kdv’de kademeli bir sistem vardır %5’ten başlar %10 ve %18 diye devam eder.

 1. İşçilik ile ilgili alınan vergiler nelerdir?

İşçilik ile ilgili alınan vergiler tek bir yere vergi dairesine ödeniyor bizdeki gibi SSK vergi dairesi ayrımı yok vergi yükü anlamında%38’den başlayıp%51’e varan kademeli bir yapıya sahip. Emeklilik, sağlık, ek sağlık, işsizlik primi, gelir vergisi kalemleri yer alır.

 1. Başka hangi vergi türleri mevcut?

Tabela parası 100 euro senelik.

Emlak vergisi ve çöp vergisi mevcut. Çöp vergisi şehir merkezinde dairede bir ofis için 450 dinar. Şahıstan kiraladığınız bir yer varsa kişinin vergisine ait stopaji kirayi ödediğiniz bankaya yatırıyorsunuz.

 1. Belge düzeni açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

500 euroya kadar fiş kabul edilir. 500 euro üzeri için fatura kesilmesi zorunlu. Faturaların bankadan ödenmesi zorunlu.

 1. Kanunen kabul edilmeyen giderler nelerdir?

Yemek giderlerinde aylık 94 euro sınır var, üzeri personele verilen maaş olarak hesaplanmalı.

Şirket için çalışan şahıslara ait araçlar şirket için kullanılabilir. Aylık olarak 42 bin dinar gider olarak yazılabilir.

 1. Amortisman ile ilgili bir liste yayınlanıyor mu? 

Makedonya gelir idaresinin yayınlamış olduğu liste var.

 1. Geçmiş yıl zararları sonraki senelere devrediyor mu?

Geçmişin zararları devretmiyor ilgili yılda kalıyor.

 1. Ödeme düzeni açısından dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Faturaların bankadan ödenme zorunluluğu var.

 1. Yurtdışından getirilen işçiler hakkında dikkat edilmesi gerekenler.

Getirilen herkes icin gecici calisma izni çıkarılması gerekiyor. 3 aydan fazla kalacaklara oturum izni ve sigorta başlatmak gerekiyor.

 1. Ortaklar şirketten para kullanabiliyor mu?

Ortaklar sadece yapan bir sözleşme karşılığında para çıkarılabilir. Örnek vermek gerekirse yapıp karşılığında şu kadar tutar alacağım diye sözleşme yapılması lazım. Bunun da uygun tutanlar olması gerekiyor afaki tutarlar yazılamaz

 1. Ticaret sicil işlemleri nasıl ilerliyor?

Sermaye sicil kayıt işlemlerini avukatlar takip ediyor.

 1. Kdv beyannameleri nasıl veriliyor. Düzeltmeler nasıl yapılıyor?

3 aylık dönemlerle kdv beyanı veriliyor. Bitiminden sonraki ayın 25 ine kadar beyan edilip ödenmeli. 3 aylık dönem başlangıçta zorunlu. 403 bin euro ciro aşılırsa sonraki yıl aylık veriyorsun kdv’yi. Düzetlmeler ile ilgii ödenecek çıkıyorsa faizini talep ediyor.

 1. Şirketlerden kazanılan temettü Türkiye’deki şirkete getirilirken ekstra bir vergi yükü doğar mı? Kazanılan paranın yurtdışına çıkarılmasında bir engel var mı?
 2. Makedonya’da Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 293 Euro olup bugünün kuruyla 18.000 Makedon dinarına denk geliyor. Vergi yükü anlamında 137 euro ek vergi ödeniyor bu net tutara yani minimum bir işçi çalıştırma maliyeti 293+137=430 euro.

 1. Harcırah yazarak ne kadar gider yazabiliyoruz?

42 euro sınır var. Ülkesine göre farklılık gösterebiliyor. Türkiye için bu tutarın yarısı geçerli 21 euro.

 1. Grup şirketlerinin KDV’si tek olarak ele alınabiliyor mu?

Bir kişinin birden fazla şirketi olabiliyor. Genellikle sorulan soru kdv’lerin tek çatı altında değerlendirilip değerlendirilmediği oluyor. Gelir idaresi her bir tüzel kişiliği ayrı olarak değerlendiriyor birleştirme yok.

 1. Şirketler birbirine borç verebiliyor mu?

Sözleşme yapılması gerekiyor, ödeme planı, her geri ödemede bildirim yapılması gerekiyor.

 1. KDV iade süreci ne kadar sürüyor?

            Müfettiş incelemesi olmadan KDV iadesi verilmiyor. Süreç 5 ayı bulabiliyor.

 1. KDV 32.madde kapsamında işlemler nelerdir, süreç nasıl işliyor?

KDV’den sorumlu mükellefin, KDV ye kayıtlı başka bir şirket tarafından tedarikin sağlandığı kuruluş olarak kabul edildiği mal ve hizmet tedarik kategorilerini tanımlayan bir karar, 45/2014 Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 5 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Kararda, yukarıda belirtilen tarih ve sonrası itibarıyla ters gider KDV mekanizmasının uygulandığı mal ve hizmetler listelenmiştir. Ayrıca, ilgili tarafların bu tür işlemlerde izlemesi gereken uygun adımları da tanımlar.Yani, etkilenen mal/hizmetlerin sağlayıcısı, düzenlenen faturalarda “KDV yükümlülüğünün, KDV Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca mal/hizmetin alıcısına devredildiğini” belirtmelidir. Sağlayıcı, giden faturadaki KDV’yi hesaplamaz veya KDV iadesinde bu tür giden KDV yi dikkate almaz. Mal/hizmetin alıcısı ise artık KDV’yi hesaplayıp Vergi Dairesine ödemekle yükümlü olacak ve aynı zamanda bu girdi KDV’sinden kesinti yapma hakkını da kullanacaktır. Türkiyedeki KDV2 mekanizmasına benziyor.

Yayınlanan mal ve hizmet listesi kapsamlı ve ayrıntılıdır ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdakilerle ilgili hizmetlerin sağlanmasını içerir:

 • Binaların veya bunların parçalarının bakımı, restorasyonu ve kaldırılması da dahil olmak üzere inşaat;
 • Konut ve konut dışı binaların yapımı;
 • Yol ve otoyol yapımı;
 • Demiryolları ve yeraltı demiryollarının inşası;
 • Köprü ve tünel yapımı;
 • Sıvı depolama için kamu hizmeti tesislerinin inşası;
 • Elektrik hatları ve telekomünikasyon inşaatı;
 • Hidroelektrik santrallerinin inşası;
 • Binaların ve diğer tesislerin yıkılması veya yıkılması;
 • Bir şantiyede hazırlık çalışmaları;
 • Elektrik tesisat işleri;
 • Sıhhi tesisat, kanalizasyon ve gaz tesisatları ve klima cihazlarının ısıtılması ve montajı;
 • Sıva, marangozluk, döşeme ve kaldırım;
 • Boyama ve cam;
 • Kullanılmış malzemeler ve yeniden tasarlanmış malzemeler, atık, endüstriyel ve endüstriyel olmayan atık malzemeler; ve
 • Kamu ihalesi ile zorla toplama sürecindeki mülkler (tarım arazileri, ormanlar ve meralar, binalar – konut veya ticari dahil)

Ters ücretlendirme mekanizmasının yalnızca hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alıcısı KDV kayıtlı vergi mükellefleri olduğunda geçerli olduğunu belirtmek gerekir.

 1. Kurumlar vergisi için indirilebilir giderler nelerdir?

Kesintiler şunları içerir (belirli koşullar altında): amortisman, faiz giderleri, eğlence giderleri, çalışanların ilgili harcamaları (yasa ve toplu sözleşme tarafından öngörülen tutarda ödendiğinde).

Bağışlar, vergi mükellefi tarafından karşılanan yıllık tutarın toplam gelirinin% 5’inin altında olması durumunda düşebilirken, sponsorluk giderleri toplam gelirin% 3’ünün altındaysa düşülebilir. Sporla ilgili bazı bağışlar, değerlendirilen gelir vergisinin yarısına kadar düşülebilir.

Yönetim kurulu üyelerine yapılan aylık ödenekler ve harcamalar da, bir önceki yıl ülkede ödenen ortalama brüt aylık maaşın% 50’sine kadar düşülebilir. Öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için aylık ödenek kişi başı 8.000 MKD’ye kadar düşülebilir; staj ödeneği kesintisi ise aylık asgari net aidatın %42 ila %100’ü arasında olabilir.

Çalışanların işle ilgili yaralanmalar için toplu sigortası vergiden düşülebilir. Hediyeler, iş yemekleri, rekreasyon ve eğlence masrafları, vergi mükellefi tarafından karşılanan yıllık tutarın% 90’ına kadar vergilendirilebilir.

Vergilendirilebilir gelir, sabit kıymetlere yeniden yatırılan kar miktarı kadar azalır.

Net faaliyet zararları, gelecekteki karlara karşı en fazla üç yıllık bir süre boyunca ileriye taşınabilir. Kayıpların geri taşınmasına izin verilmez.

}

16 Eyl 2022

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This