Kurumsal Yapılar ve İK Sistemleri

Birçok şirket, büyük bir kurumsal yapıda faaliyet gösterir. Bu yapıda, birden fazla şirket aynı İK sistemini kullanır ve şirketler grup başkanlıkları altında toplanır. Bölgeler altında şubeler, şubelerde birden çok işyeri ve departmanlar vardır. İş grupları, farklı departmanlardan çalışanlarla oluşturulur. Rollere göre çalışanlar atanır ve bir çalışana birden fazla rol verilebilir.

Kurumsal Yapılar ve İK Sistemleri
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Kurumsal Yapılar ve İK Sistemleri

Yetki ve sorumluluklar, rollerin belirlenmesiyle birlikte atanır ve her rol için belirli bir yetkinlik seti tanımlanır. Belirli aralıklarla norm kadro planları hazırlanır ve rollerin ücretleri de bu planlara göre belirlenir. Ayrıca, kim kimin yedeğidir ve amiridir de belirlenir. Unvanlar da planlama sonucu oluşur.

Bu kurumsal yapıların en önemli unsurlarından biri İK sistemidir. İK sistemleri, bir şirketin tüm İK işlemlerinin yönetilmesine yardımcı olan bir yazılımdır. Bu yazılım, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak işten ayrılıncaya kadar geçen tüm süreçleri kapsar. İK sistemi, işe alım, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücret ve maaş yönetimi, avantajlar ve ödenekler, personel kayıtları ve diğer İK süreçlerini yönetir.

İK sistemi, kurumsal yapıların her seviyesinde kullanılabilir. Bu nedenle, bir şirketin tüm çalışanlarının İK sistemine erişimi olabilir. İK sistemi, yöneticilerin ve çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, verimlilik artışı, çalışan memnuniyeti ve işe bağlılık da sağlar.

Kısacası, kurumsal yapılar ve İK sistemleri, bir şirketin başarısı için önemlidir. Bu yapılar ve sistemler, şirketin tüm çalışanlarının yönetimini kolaylaştırır ve işletmenin verimliliğini artırır. İyi bir İK sistemi, çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle, İK yazılımlarının sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi önemlidir.

}

20 Nis 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This