İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Hedef

Her şey insanla başlıyor. İnsanın etrafındakileri anlamlandırmasıyla devam ediyor. Bir amaç ve hedef anlamlandırılan dünyada karşımıza çıkar. Biz insanlar da bu amaçlar uğruna bazen tek başımıza bazen de kolektif olarak hareket ederek bunları gerçekleştirme eylemini yaparız. Şirketlerin de ilk önce kendileri için belirlemesi gereken hedefler ve anlamlandırması gereken bir gerçeklikleri vardır. Şirketleri de var eden insan kaynağının da bu amaç ve hedef ne ise onun etrafında organize olması gerekiyor. İşte tam bu noktada insan kaynakları yönetimi kavramı devreye girip işlere el atması gerekiyor.

İnsan Kaynakları ve Motivasyon

İnsan dedik her şeyin başlangıç noktası. Öyle olunca onun belli ihtiyaçlarını asgaride karşılaman lazım ki seninle işbirliği yapabilsin. Kollektif şuura ulaşabilmek için gerekli minimum motivasyon kaynağı verilmesi gerekli. Kimi işlerde bu asgari bedellerle karşılanabilir ama kimi işlerde astronomik rakamlar konuşur. İşte bu noktada şirketler için hedeflerini gerçeğe dönüştürmede insan kaynakları yönetiminin önemi ortaya çıkıyor.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Denge

İnsanları bir hedefe doğru yönetmen için bir denklik yakalamalısın. Yapılan işlerde bir denge olması lazım. Aşırılıklar veya kısıtlamalar, işin aşınmasına, hedefe giden yolda yara almanıza sebep olur. Şirketleri de yaşayan bir varlık olarak düşünebilirsiniz. Bazen kol kaslarınıza çok çalışıp karın bölgesine özen göstermezseniz istenmeyen bir görüntü elde edersiniz. Aynı bunun gibi denge yakalayıp bir istikrar ortamı oluşturmanız gerekiyor. Her yere gerekli ihtimam ve özeni göstermek gerekiyor.

Dengeyi yakalamamız gereken bir çok nokta var işletmelerde bunlar nelerdir gelin beraber bakalım:

  • İş-yaşam dengesi: Zaman yönetimi, mesailer, toplantılar gibi yönetilmesi gereken konular var.
  • Kariyer yönetimi: Fırsat eşitliği, doğru işe doğru insan, doğru maaş skalaları, performans yönetimi gibi kavramlar.
  • İş gücü verimliliği: Doğru adam saati hesaplayıp doğru sayıda insan kaynağı oluştur.
  • İç ve dış iletişim teknikleri: İş ilanlarında olması gereken dili yakalamak ve doğru kişiyi hedeflemek, iç iletişim de personelle uygun iletişim kanalları üzerinden iletişimi sağlamak.
  • Gelişim, eğitim ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilme: Doğru eğitim planlamaları ile personeli oryantasyondan başlayarak işini iyi bir şekilde hazır ve güncel tut, personellerin gelişimlerini destekleyerek optimum fayda sağlayarak işe katkıda bulunacağı alanları genişlet, ekonomik ve sağlık gibi güvenli alana ihtiyaç duyduğu alanlarda BES ve özel sağlık sigortası çözümler geliştirerek personele katkıda bulun.
}

15 Haz 2021

o

İK

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This