İkale Sözleşmesi: Anlaşarak İş İlişkisinin Sonlandırılması

İkale sözleşmesi, birçok kişi tarafından duyulmuş ancak tam olarak anlaşılamamış bir terim olabilir. Bu yazıda, ikale sözleşmesinin ne olduğunu, ne zaman ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

İkale Sözleşmesi
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi Nedir?

İkale sözleşmesi, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasını sağlar. Bu anlaşmayla, taraflar arasındaki mevcut iş ilişkisini sonlandırmak ve her iki tarafın da haklarını korumak amaçlanır.

İkale Sözleşmesinin Önemi

İkale sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. İş ilişkisini sonlandırma sürecinde, her iki tarafın da haklarının ve sorumluluklarının belirlendiği bir anlaşma, olası hukuki sorunları minimize eder.

İkale Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İkale sözleşmesi, işveren ve işçi tarafından birlikte hazırlanmalıdır. Tarafların hak ve sorumluluklarına dair detayları içeren bir metin oluşturulur. Bu metin, tarafların iş ilişkisini sonlandırmak konusunda serbest iradeleriyle karar verdiklerini belirtmelidir. Ayrıca, sözleşmede işçiye ödenecek olan ikale bedeli de belirtilmelidir.

İkale Sözleşmesinde Vergilendirme Nasıl Yapılır?

İkale sözleşmesine istinaden yapılan ödemelerin vergilendirilmesi konusunda, Lebib Yalkın’da yayınlanan makaleye göre, 7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler öncesinde bu konuda özel bir hüküm bulunmamaktaydı. Ancak bu düzenlemelerle, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar ücret sayılan ödemeler arasına dahil edilmiş ve bu tazminatlar ile kıdem tazminatı toplamının ancak yasal kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmı için istisna uygulanacağı hükme bağlanarak, kıdem tazminatı dışındaki tazminat ödemelerine ilişkin istisna bir anlamda kaldırılmıştır.

7103 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ayrıca bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret sayılamayacağını ve bu tazminatların tamamının Gelir Vergisi Kanununun 25’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istisna olduğu yönündeki görüşleri ve bu görüşe uygun olarak verilen yerleşik yargı kararlarını da teyid etmektedir.

Bu durumda, kendisine ikale sözleşmesi kapsamında tazminat ödenen ve bu tazminat üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılan kişilerin düzeltme yoluyla stopaj iadesi isteme ve red halinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kaynak: https://lebibyalkin.com.tr/makale/ikale-sozlesmesine-istinaden-yapilan-odemeler-hk.-duzenlemeler

İkale Sözleşmesinin Sonuçları

İkale sözleşmesi ile iş ilişkisinin sonlandırılması, işçinin işten çıkarılmasının aksine daha adil ve hakkaniyetli bir çözüm sunar. Bu süreçte, işçiye ödenen ikale bedeli, işçinin ekonomik durumunu destekler ve yeni bir iş bulana kadar geçiş sürecini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, ikale sözleşmesi iş ilişkisinin sonlandırılmasında önemli bir araçtır. Bu anlaşmanın adil ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi, her iki tarafın da haklarını korur ve olası anlaşmazlıkları önler.


Umarım bu yazı, ikale sözleşmesi ile ilgili genel bir anlayış sağlar. Daha fazla bilgi için, bir hukuk profesyoneli ile görüşmeniz önerilir. Her zaman olduğu gibi, konuyla ilgili tüm yasal gereklilikleri ve düzenlemeleri dikkate almak önemlidir.

}

28 May 2023

o

İK

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This