İK Yönetimi: Organizasyon yapısının oluşturulması

Bir şirketin başarısı, sadece ürünleri veya hizmetleriyle değil, aynı zamanda İnsan Kaynakları yönetimiyle de yakından ilişkilidir. İK yönetimi, organizasyonu şirketler grubu, grup başkanlığı, bölgeler, şubeler, departmanlar, iş grupları, rol-pozisyonlar, çoklu rol-pozisyon, yetki ve sorumluluk, yetkinlik, norm kadro, rol ücretleri, yedekler ve amirler, unvanlar gibi konuları kapsar.

İK Yönetimi Organizasyon yapısının oluşturulması
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
İK Yönetimi Organizasyon yapısının oluşturulması

Şirketler Grubu ve Grup Başkanlıkları

Birçok şirket, birden çok şirketin aynı İK sisteminde yönetildiği bir şirketler grubunda yer alır. Bu şekilde, şirketler grubu daha verimli bir şekilde yönetilir ve İK yönetimi daha kolay hale gelir. Şirketler Grup Başkanlıkları altında toplanır ve bu başkanlıklar, örneğin Sanayi Grubu gibi gruplara ayrılabilir. Bu şekilde, her bir grubun kendi özellikleri ve ihtiyaçlarına göre İK yönetimi yapılabilir.

Bölgeler ve Şubeler

Bir şirketin faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler, İK yönetimi açısından da önemlidir. Bölgeler altında şubeler toplanır ve her şubenin kendine özgü ihtiyaçları ve özellikleri vardır. Örneğin, Anadolu Bölgesi altında birçok şube yer alabilir. Böylece, İK yönetimi, her bir şubenin ihtiyaçlarına göre yapılabilir.

Departmanlar ve İş Grupları

Bir şirketin departmanları, İK yönetimi açısından önemlidir. Departmanlar, özellikle büyük şirketlerde, iş yükünü daha iyi yönetmek ve daha spesifik bir şekilde hizmet vermek için örgütlenebilir. Farklı departmanlardan çalışanlarla iş grupları kurulabilir. Örneğin, ERP Grubu, Kalite Grubu, Proje Grubu gibi iş grupları, şirketin farklı alanlarına odaklanarak daha verimli bir şekilde çalışabilir.

Rol-Pozisyonlar ve Çoklu Rol-Pozisyon

Rollere göre çalışanlar atanır. Şirketin ihtiyaçlarına göre, birçok rol ve pozisyon tanımlanabilir. Örneğin, Satış Müdürü gibi bir rol, şirketin satış stratejilerini yönetmekten sorumludur. Ayrıca, bir çalışana birden fazla rol verilebilir. Örneğin, Mehmet Finans Müdürü ve Vekaleten İK Müdürü gibi birçok rolü üstlenen çalışanlar da olabilir.

Yetki ve Sorumluluk

Yetki ve sorumluluk, İK yönetimi için kritik unsurlardır. Rollere göre belirlenen yetki ve sorumluluklar, iş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Her rolün kendine özgü yetki ve sorumlulukları vardır ve bu yetki ve sorumluluklar, şirketin amaçlarına ulaşması için önemlidir.

Yetkinlik

Her rol için belirlenmiş olan yetkinlikler, İK yönetimi açısından önemlidir. Yetkinlikler, rolün gerektirdiği bilgi, beceri, ve davranışları tanımlar. Bu şekilde, şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak, doğru kişiler doğru pozisyonlara atanır.

Norm Kadro ve Rol Ücretleri

Norm kadro, belirli aralıklarla hazırlanan kadro planlarıdır. Bu planlar, şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına göre belirlenir. Rol ücretleri de, her rol için belirlenen ücretlendirmelerdir. Bu şekilde, şirket, çalışanlarını doğru pozisyonlarda tutmak ve motive etmek için uygun bir maliyet yapısı oluşturabilir.

Yedekler ve Amirler

İK yönetimi, yedekler ve amirlerin belirlenmesi için de kritik unsurlar içerir. Yedekler, bir çalışanın yerine geçecek kişileri belirlerken, amirler ise yönetim hiyerarşisini belirler.

Unvanlar

İK yönetimi, şirketin unvanlarını da planlamaya dahil eder. Bu unvanlar, pozisyonların hiyerarşik yapısını belirlemeye yardımcı olur. İşe alım sürecinde, adaylar bu unvanlarla karşılaştırılarak, doğru pozisyona yerleştirilebilirler.

Sonuç olarak, İK yönetimi, bir şirketin başarısı için kritik bir unsurdur. Şirketler grubu, grup başkanlıkları, bölgeler, şubeler, departmanlar, iş grupları, rol-pozisyonlar, yetki ve sorumluluk, yetkinlik, norm kadro, rol ücretleri, yedekler ve amirler, unvanlar gibi konuları doğru bir şekilde yöneterek, şirketin başarısına katkı sağlanabilir.

Şirketinizde bu doğru bir şekilde yönetiliyor mu?

}

20 Nis 2023

o

İK

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This