Değer Artış Kazancı Vergisi: Gayrimenkul Yatırımında Vergilendirme

Günümüzde birçok insan, yatırım yapmak ve gelecekte kar elde etmek için gayrimenkul alım-satımını tercih etmektedir. Ancak, gayrimenkul satışından elde edilen karlar vergiye tabi tutulmaktadır. Değer artış kazancı olarak adlandırılan bu vergi, Türkiye’de Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesi gereğince belirli oranlarda hesaplanmaktadır. Bu yazıda, değer artış kazancı vergisi hakkında detaylı bilgilere ve hesaplama yöntemlerine yer vereceğiz.

Değer Artış Kazancı Vergisi
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Değer Artış Kazancı Vergisi

Değer artış kazancı vergisi, bir gayrimenkulün satışından elde edilen kar üzerinden ödenen bir vergidir. Bu vergi, gayrimenkulün satın alındığı tarihten itibaren geçen 5 yıl içerisinde yapılan satışlar için uygulanmaktadır. Ancak, belirli bir limitin altında kar elde edilen satışlar vergiden muaf tutulmaktadır. Bu limite istisna haddi denir ve güncel olarak 55 bin TL’dir. Ancak, her yıl bu sınırın belirli kriterlere göre güncellendiğini unutmamak önemlidir.

Değer artış kazancı vergisi hesaplama işlemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılır. Ancak, bu hesaplama işleminde alım ve satımın yapıldığı tarihteki oranlara değil, bir önceki ayın oranlarına bakılır. Hesaplama işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 1. Gayrimenkulün satıldığı tarihten bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranını, alımın gerçekleştirildiği dönemin bir ay öncesindeki orana bölersiniz. Bu işlem sonucunda değer artış oranını elde etmiş olursunuz.
 2. Konutun alış fiyatını bu oranla çarparak güncel gayrimenkul fiyatını belirleyebilirsiniz.
 3. Gayrimenkulün satış fiyatından, güncel gayrimenkul fiyatını çıkararak değer artış kazancını bulursunuz.
 4. Değer artış kazancından, o yıl için geçerli olan istisna bedelini düşerek vergiye tabi tutarınızı belirlemiş olursunuz.

Değer artış kazancı vergisi, gayrimenkulü satan kişiye aittir ve vergi beyannamesi aracılığıyla ilgili vergi dairesine bildirilir. Beyanname, satışın gerçekleştiği tarihinden sonraki ilk mart ayının 1-25 arasında verilmelidir. Vergi ödemesi ise iki taksit halinde yapılır; ilk taksit mart ayında, ikincisi temmuzda toplanır.

Değer artış kazancı vergisiyle ilgili dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar da bulunmaktadır:

 1. Değer artış kazancı hesaplama süreci, doğru verilerin seçilmesini gerektiren bir süreçtir. Hata riskini azaltmak için çeşitli internet sitelerinde yer alan hesaplama araçlarını kullanabilir veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
 2. Değer artış kazancı vergilendirilmesi esnasında endeksleme formülü uygulanır ve %10 oranı kullanılır. Yİ-ÜFE oranı %10’dan fazlaysa, vergi hesaplamasında Yİ-ÜFE dikkate alınır. %10’un altında ise gayrimenkul satış ve alış fiyatları arasındaki farka göre vergi borcu tahakkuk ettirilir.
 3. Bazı durumlarda, değer artış kazancı vergisinden muafiyet söz konusu olabilir. Örneğin, gayrimenkul miras yoluyla veya bağış karşılığında elde edilmişse, vergi yükümlülüğü oluşmaz ve değer artış kazancı hesaplaması yapmanıza gerek kalmaz.
 4. Gayrimenkul satışından elde edilen değer artış kazancı, bazı giderleri geri alabilme olanağı sunar. Satıcı tarafından üstlenilen giderler ve ödenen vergiler, harçlar geri alınabilir.

Değer artış kazancı vergisi gayrimenkul yatırımlarında kar elde eden kişilere uygulanan bir vergidir. Bu vergi, doğru hesaplama yöntemleriyle hesaplanmalı ve zamanında beyan edilmelidir. Uygun şekilde değerlendirildiğinde, değer artış kazancı vergisi ödemesini optimize etmek mümkündür.


}

28 May 2023

l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This