CFO’nun Stratejik Yol Haritası Blog Serisi 1: Stratejik Düşünce – Kritik İlk Adımlar

Bir CFO olarak, belki de sahip olmanız gereken en önemli yetenek, mali tabloların ve bilançoların ötesine bakabilme yeteneğidir. Söz konusu yetenek, stratejik düşünme ile direkt ilişkili ve bir CFO olarak başarıya ulaşmak için son derece kritik.

Stratejik Düşünce
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
Stratejik Düşünce

Öncelikle, stratejik düşünme nedir? Harvard Business Review’da yer alan bir makale, stratejik düşünmeyi, “gelecekteki hedeflere ulaşmak için ne yapılması gerektiğini belirlemek üzere dikkatli bir planlama süreci” olarak tanımlar. Yani, stratejik düşünme, bir CFO’nun finansal verileri yorumlama, gelecekteki trendleri öngörme ve bu bilgileri şirketin genel stratejisi ile uyumlu bir eylem planı oluşturmak için kullanma yeteneği olabilir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bir CFO, bir şirketin stratejik dönüşümünde önemli bir rol oynayabilir. Bu durumda iyi bir örnek, Microsoft’un eski CFO’su Amy Hood’dur. Hood, CEO Satya Nadella ile birlikte çalışarak, Microsoft’un stratejik dönüşümüne liderlik etmiştir. İkilinin stratejik kararları sayesinde, Microsoft bulut bilişim pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiş ve abonelik bazlı gelir modellerini başarıyla uygulamıştır.

Bu vaka çalışması, stratejik düşüncenin, bir CFO’nun başarısında oynayabileceği rolü mükemmel bir şekilde gösteriyor. Ancak stratejik düşünme, sadece doğru kararları vermekle ilgili değildir. Aynı zamanda, bir CFO’nun gelecekteki fırsatları ve tehditleri öngörebilme yeteneği ile de doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, stratejik düşünme yeteneği, bir CFO’nun yol haritasında hayati bir adımdır.

Stratejik düşünmenin diğer yönleri arasında, bir CFO’nun hangi verilerin önemli olduğunu ve bu verileri nasıl kullanabileceğini anlaması yer alır. Veriye dayalı karar verme yeteneği, bir CFO’nun doğru stratejileri oluşturmasına ve bu stratejileri uygulamasına yardımcı olur.

Stratejik düşünme aynı zamanda, bir CFO’nun, bir işin operasyonel tarafını yönetme yeteneğini de içerir. İş süreçlerini anlama ve bunları etkin bir şekilde yönetme yeteneği, bir CFO’nun işinin önemli bir parçasıdır. Bu yetenek, aynı zamanda, bir CFO’nun iş süreçlerini sürekli olarak geliştirmesi ve iyileştirmesi anlamına gelir.

Sonuç olarak, stratejik düşünme, bir CFO’nun yolculuğunda önemli bir adımdır. Stratejik düşünme yeteneği, bir CFO’yu, sadece mali tabloları ve bilançoları yöneten bir yöneticiden, bir şirketin stratejik dönüşümünde önemli bir rol oynayan bir lider haline getirir. Ve bu yolculuk, stratejik düşünme yeteneği ile başlar.

}

10 Haz 2023

o
l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This