Bankaların Mali Tahlil için Bilgi ve Belge Talepleri: İşletmeler İçin Kılavuz

Bankalar, şirketlere kredi sağlamadan önce, işletmenin mali durumunu ve risk seviyesini değerlendirmek için çeşitli belgeler talep eder. Bu belgeler, şirketin kredi başvurusunun doğru değerlendirilmesi ve uygun kredi kararı verilmesi açısından önemlidir. İşte bankaların talep ettiği evrak seti ve mali bilgi taleplerine dair detaylar. Aşağıda yer alan bazı kalemleri belli bir büyüklüğü aşan ve grup yapısı olan firmalar için talep ederler.

Bankaların Mali Tahlil için Bilgi ve Belge Talepleri İşletmeler İçin Kılavuz
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Bankaların Mali Tahlil için Bilgi ve Belge Talepleri İşletmeler İçin Kılavuz
 1. Grup İçi Alım Satım: Şirketlerin grup içi alım satım işlemleri, bankaların şirketin mali durumunu daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu belgelerle, şirketin grup içinde gerçekleştirdiği ticari faaliyetler değerlendirilir.
 2. Grup İçi Borç Alacak: Grup içi borç alacak belgeleri, şirketler arası finansal ilişkileri ve borç ödeme gücünü gösterir. Bu, bankaların şirketin finansal sağlamlığını değerlendirmesine yardımcı olur.
 3. Kimlikler: Şirket yetkililerinin kimlik fotokopileri, bankaların şirketin gerçek ve tüzel kişilikleriyle ilgili doğru bilgilere sahip olmalarını sağlar.
 4. Vergi Levhası: Vergi levhası, şirketin vergi numarasını, ödeme durumunu ve vergi yükümlülüklerini gösteren önemli bir belgedir. Bu bilgi, bankaların şirketin mali disiplinini değerlendirmesine yardımcı olur.
 5. Ticaret Sicil Gazetesi: Ticaret sicil gazetesi, şirketin ticari faaliyetlerini ve kuruluş bilgilerini gösteren resmi bir belgedir. Bu sayede bankalar, şirketin ticari geçmişini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
 6. Hazirun Cetveli: Hazirun cetveli, şirketin ortaklık yapısını ve sermaye dağılımını gösterir. Bu belge, bankaların şirketin finansal güç ve risk seviyesini analiz etmelerine yardımcı olur.
 7. Findeks: Findeks, bireylerin ve şirketlerin kredi geçmişi ve risk durumunu gösteren rapordur. Bu rapor, bankaların şirketin önceki kredi deneyimlerini ve borç ödeme performansını değerlendirmesine imkan tanır.
 8. Kredi Derecelendirme Notu: Kredi derecelendirme notu, şirketin kredi riskini değerlendiren bir nottur. Bu not, bankaların şirketin kredi alanında ne kadar güvenilir olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve kredi kararlarını etkileyebilir.
 9. Çalışan Bilgileri: Şirketin çalışan sayısı ve nitelikleri hakkında bilgi, bankaların şirketin iş gücü kapasitesini ve verimliliğini değerlendirmesine yardımcı olur. En son verilen muhtasar beyannamesini talep edebilirler.
 10. Güvence Raporu: Güvence raporu, şirketin mali durumunu ve güvencesini değerlendiren bir rapordur. Bu rapor, bankaların şirketin gelecekteki finansal performansı ve risk seviyesini tahmin etmelerine olanak tanır.
 11. Bağımsız Denetim Raporu: Bağımsız denetim raporu, şirketin mali tablolarının bağımsız denetçiler tarafından incelendiği ve doğruluğunu teyit eden rapordur. Bu, bankaların şirketin mali tablolarının güvenilirliğini değerlendirmelerine yardımcı olur.
 12. KOBİ Vasfı Belgesi: Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) niteliğini gösteren belge, bankaların şirketin büyüklüğü ve sektörel konumunu anlamalarına yardımcı olur.
 13. Faaliyet Raporu: Faaliyet raporu, şirketin faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını gösteren bir rapordur. Bu rapor, bankaların şirketin geçmiş performansını ve gelecekteki beklentilerini değerlendirmesine yardımcı olur.
 14. İhracatçı Belgesi: İhracatçı belgesi, şirketin ihracat yapabilme yeteneğini gösteren bir belgedir. Bu belge, bankaların şirketin uluslararası ticaret potansiyelini değerlendirmelerine yardımcı olur.
 15. Tanıtım: Şirketin tanıtım materyalleri ve broşürleri, bankaların şirketin ürün ve hizmetlerini, pazarlama stratejilerini ve hedef müşteri kitlesini anlamalarına yardımcı olur.
 16. BDDK Belgeleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yazıları YMM veya bağımsız denetim yazıları-, 10265 ve 10389 sayılı BDDK kararları kapsamında yabancı para varlıklarının ve aktif toplamının ve net satış durumunu gösteren belge.
 17. Nüfus Kayıt Örneği: Şirket yetkililerinin nüfus kayıt bilgilerini gösteren belge, bankaların şirket yetkililerinin kimlik ve adres bilgilerini doğrulamasına yardımcı olur.
 18. Bilanço-Gelir Tablosu- Detay mizanlar ile onaylı geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamelerini talep edebilirler.

Bankaların talep ettiği evrak seti ve mali bilgi talepleri, işletmelerin kredi başvurularının doğru değerlendirilmesi ve uygun kredi kararı verilmesi açısından önemlidir. Bu belgeler sayesinde, bankalar şirketlerin mali durumunu, risk seviyesini, iş gücü kapasitesini ve gelecekteki finansal performanslarını değerlendirebilir. Talep edilen evraklar bankadan bankaya ve kredi türüne göre değişiklik gösterebilir. İşletmeler, başarılı bir kredi başvurusu için bu belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmalıdır.

Unutmayın ki, mali bilgi talepleri ve evrak setleri, bankaların şirketinizin finansal sağlığı ve güvenilirliği hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, başvuru sürecinde doğru ve güncel bilgiler sunmak, şirketinizin kredi alabilmesi için hayati öneme sahiptir. Eksiksiz ve doğru belgelerle hazırlanarak, şirketinizin kredi alabilme şansını artırabilir ve finansal hedeflerinize ulaşmak için önemli bir adım atabilirsiniz.

}

2 May 2023

o
l

Ekrem Duman

Pin It on Pinterest

Share This