Pazarlama Otomasyonu Nedir?

Pazarlama otomasyonu, işletmelerin pazarlama süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için kullanılan bir teknolojidir. İki farklı kaynaktan elde edilen bilgileri birleştirerek, pazarlama otomasyonu nedir daha geniş bir bakış açısı sunacağım.

Pazarlama Otomasyonu Nedir
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Pazarlama Otomasyonu Nedir

Pazarlama otomasyonu nedir, dersek kısaca pazarlama faaliyetlerini organize etmeye ve öncelikleri belirlemeye yardımcı olan yazılımlardır. Bu yazılımlar, pazarlama iletişiminden en yüksek performansı sağlamak için kullanılır ve karar verme süreçlerini kısaltır. Pazarlama otomasyonu, zamanınızı tüketen monoton işleri otomatikleştirir, böylece daha fazla zamanınızı işinize odaklanmak için kullanabilirsiniz.

Pazarlama otomasyonu, müşteri yolculuğunun her aşamasını planlamanıza yardımcı olur. Bu, sitenize daha fazla ziyaretçi çekmek, ziyaretçileri müşteri adayına dönüştürmek ve müşteri adaylarını müşteriye çevirmek anlamına gelir. Pazarlama otomasyonu, doğru pazarlama mesajını doğru anda doğru kişilere ulaştırma görevini üstlenir. Bu, müşteri/müşteri adayı kaybetme riskini azaltabilir ve performansı artırabilir.

Pazarlama otomasyonu, ayrıca tüm pazarlama verilerinizi işleyip saklayabileceğiniz bir merkezi pazarlama veritabanı sağlar. Bu veritabanı, müşteri adayınızın tüm detaylarını saklar ve müşteri adaylarınızın ve mevcut müşterilerinizin markanızla nasıl etkileşim kurduğunu ve ne tür beklentiler içinde olduğunu görebilirsiniz.

Pazarlama otomasyonu, ayrıca pazarlama analizlerini kolaylaştırır ve raporlamaları tek tıkla halletmenizi sağlar. Bu, işlerin nerede yolunda gittiğini, nerede kontrolden çıktığını çok kısa sürede tespit etmenizi sağlar.

Pazarlama otomasyonu, işletmelerin pazarlama süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu, işletmelerin daha fazla müşteri çekmelerine, müşteri adaylarını müşteriye dönüştürmelerine ve genel olarak daha fazla gelir kazanmalarına yardımcı olur. İşinde bu tarz dijital ürünler kullanan firmalar rekabette bir adım önde olup daha fazla müşteriye ulaşma şansına sahip olur. Sizde etki alanınızı genişletip daha fazla kitlelere ulaşmak istiyorsanız dijital çağa ayak uydurup nimetlerinden yararlanın.

Daha fazla pazarlama konularına erişmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsin.

https://kurums.com/musteri-segmentasyonu-nedir-venasil-yapilir/

https://kurums.com/omnichannel-her-yerde-musteri-deneyimi/

Müşteri Segmentasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır?

Müşteri segmentasyonu, bir işletmenin müşteri tabanını belirli özelliklere göre gruplara ayırma sürecidir. Bu özellikler demografik bilgiler, coğrafi konum, alışkanlıklar, ilgi alanları ve daha fazlasını içerebilir. Müşteri segmentasyonunun amacı, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve davranışlarını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Bu anlayış, işletmelerin daha etkili ve hedef odaklı pazarlama stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

Müşteri Segmentasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Müşteri Segmentasyonu Nedir ve Nasıl Yapılır

Müşteri Segmentasyonunun Önemi

Müşteri segmentasyonu, işletmelerin müşteri tabanlarını daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Müşterilerin belirli bir benzerliğe göre gruplandırılması, işletmelerin her bir müşteri grubunun ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi yanıt vermesine yardımcı olur. Bu, daha kişiselleştirilmiş hizmetler ve ürünler sunmanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini ve marka sadakatini artırabilir.

Müşteri segmentasyonu ayrıca, işletmelerin pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Segmentasyon, işletmelerin belirli müşteri gruplarına odaklanmasını ve bu gruplara özel pazarlama stratejileri geliştirmesini sağlar. Bu, daha hedefli ve etkili pazarlama kampanyaları oluşturmanın yanı sıra, pazarlama bütçesinin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Müşteri Segmentasyonu Nasıl Yapılır?

Müşteri segmentasyonu süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Müşteri Verilerinin Toplanması: İlk adım, müşteri verilerinin toplanmasıdır. Bu, müşterilerin demografik bilgilerini, alışveriş alışkanlıklarını, tercihlerini ve daha fazlasını içerebilir. Veri toplama, anketler, müşteri satın alma verileri, sosyal medya analitiği ve diğer kaynaklar aracılığıyla yapılabilir.
 2. Verilerin Analizi: Toplanan veriler, belirli özelliklere veya özellik kombinasyonlarına göre gruplandırılmak üzere analiz edilir. Bu analiz, işletmelerin müşteri tabanlarını daha küçük, yönetilebilir segmentlere ayırmasına yardımcı olur.
 3. Segmentlerin Oluşturulması: Veri analizi sonucunda, belirli özelliklere sahip müşteri grupları oluşturulur. Bu segmentler, işletmelerin hedef pazarlama stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.
 1. Segmentlerin Değerlendirilmesi: Oluşturulan segmentler, işletmenin hedeflerine ve stratejilerine uygun olup olmadıklarını belirlemek için değerlendirilir. Bu aşama, işletmelerin hangi segmentlerin en karlı veya en büyük potansiyele sahip olduğunu belirlemesine yardımcı olur.
 2. Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi: Son adım, her bir segment için özel pazarlama stratejileri geliştirmektir. Bu stratejiler, segmentin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve davranışlarına dayanmalıdır.

Müşteri Segmentasyonu Türleri

Müşteri segmentasyonu, genellikle aşağıdaki türlerde yapılır:

 1. Demografik Segmentasyon: Müşterilerin yaş, cinsiyet, gelir, eğitim seviyesi gibi demografik özelliklerine göre gruplandırılması.
 2. Coğrafi Segmentasyon: Müşterilerin yaşadıkları yerlere göre gruplandırılması. Bu, bir şehir, bölge, ülke veya hatta belirli bir coğrafi bölge olabilir.
 3. Psikografik Segmentasyon: Müşterilerin yaşam tarzları, değerleri, kişilik özellikleri ve tutumlarına göre gruplandırılması.
 4. Davranışsal Segmentasyon: Müşterilerin belirli davranışları veya alışkanlıkları temel alınarak gruplandırılması. Bu, müşterinin ürün veya hizmeti nasıl kullandığı, satın alma sıklığı veya marka sadakati gibi faktörleri içerebilir.

Sonuç olarak, müşteri segmentasyonu, işletmelerin müşteri tabanlarını daha iyi anlamalarını ve daha etkili pazarlama stratejileri geliştirmelerini sağlar. Bu süreç, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, marka sadakatini güçlendirmesine ve genel olarak iş performansını iyileştirmesine yardımcı olur.

https://kurums.com/musteri-memnuniyeti-kaliteli-urun-ve-hizmet-sunmanin-temel-tasi/

Neden mükellef olmam lazım, kimler mükellef?

Mükellef nedir, kime mükellef denir?

Öncelikli olarak mükellef nedir ona bir bakalım. Mükellef yükümlü manasına gelir, gelir idaresi bakımından vergi yükümlüsüne verilen addır mükellef. Mükellef bazen tüzel kişi bazen de gerçek şahıs olarak karşımıza çıkabilir. Farklı tanımlarla bu kişi ve şahıslar birbirinden ayrılarak değişik oluşumların oluşabilmesi olanak sağlanmıştır.

Kimler vergi mükellefi olmalı?

Gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle ilgili fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa (uzmanlığa) dayanan bir meslek ya da sanat faaliyetiyle uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir.

Fiili olarak çalışmaya başlamaktan kasıt mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Bu şartlar tüccarlar ve
serbest meslek erbabı için farklılık göstermektedir. İşe başlama ile ilgili kafanıza takılan diğer sorularınız için bu yazımı okumanızda fayda var:https://kurums.com/ise-baslama/

Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri

 • Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiilticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatlaolursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez.),
 • İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,
 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması.
 • Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olması mükellefiyette işe başlanıldığını gösterir.

Serbest Meslek Erbabı İçin İşe Başlama Belirtileri

 • Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel işyerleri açmak,
 • Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden
 • tabelalar ve levhalar asmak,
 • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
 • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik
 • veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, (Bu şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yapmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.)

Kollektif Şirketlerde Mükellefiyet

Gelir vergisi açısından kollektif şirketlerin tüzel kişiliği değil, her bir ortak ayrı ayrı esas alınır ve gelir vergisi, her bir ortak adına ayrı ayrı tarh ve tahakkuk ettirilir. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi ise şirket tüzel kişiliğidir. Gelir stopaj veya katma değer vergisi şirket tüzel kişiliği adına tarh ve tahakkuk ettirilir.

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Adi Komandit Şirketlerde Mükellefiyet

Adi komandit şirketlerde gelir vergisinin muhatabı şirket ortaklarıdır. Gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusu ve katma değer vergisi bakımından vergi mükellefi adi komandit şirketin kendisidir.

Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet

Adi ortaklığın ticari faaliyette bulunması durumunda ortaklığın bu faaliyetten elde ettiği kazancı ortaklar şirketteki payları oranında beyan eder. Ortakların kazancı ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulur. Adi ortaklıklar tüzel kişilikleri olmamasına rağmen diğer şirketler gibi gelir vergisi stopajı bakımından vergi sorumlusudur ve katma değer vergisi bakımından da vergi mükellefidir.

Gelir idaresi mükelleflere kolaylık olsun diye rehberler de yayınlamış durumda. Bu linkten ulaşabilirsiniz:https://www.gib.gov.tr/rehberler-0

Yeni nesilde mükellefiyetle ilgili akla takılanlar

Zaman hızlı bir şekilde akıyor ve zaman içerisinde yeni nesil iş kolları doğabiliyor, on yıl önce olmayan akıl bile edilmeyen bir şey, on yıl sonra başlı başına para kazanılan bir alana dönüşebiliyor. Maliye bile bunlardan bazılarına tanım yapmakta gecikiyor, sonradan takip ederek düzenlemeler getirebiliyor.

Mesale sosyal medya fenomenlerinin elde etmiş olduğu reklam bedelleri, kripto para değer artışlarından kazanılan kazançlar gibi kalemler on yıl önce dünyamızda pek de bir anlam ifade etmiyordu, artık böyle iş kolları var ve hala kripto paralar gibi tanımları flu olan alanlar var. Bu alanlara sonraki yazılarımızda detaylıca girip yeni neslin dertlerine derman olmaya çalışacağız.

Sanal ofis çözümleri, 2020 için rehberiniz

Sanal Ofis Nedir?

Sanal ofis nedir, kimler için sanal ofis hizmeti almak daha mantıklı gelin beraber inceleyelim. Bir çok iş hayatına yeni atılan kişi hemen bir yer tutup, bir çok kalemde masraf oluşturmaya başlar. Elektrik, su, telefon, internet abonelikleri ve kira, aidat, stopaj gibi maliyetlerle uğraşmak zorunda kalır. Aslında birçok yeni iş sahibi adres belli olsun, resmiyette bir yerimiz gözüksün şeklinde ilerleyerek bu maliyetlere katlanıyor. Artık bu kalemleri yönetimi ile sizi uğraştırmayacak alternatif çözümler çıkmaya ve gün geçtikçe büyüyüp kendi halinde bir sektör olarak büyümeye devam ediyor. Sanal ofisler maliyet azaltma ve merkezi konumlarda adres gösterme gibi prestij sağlayıcı özellikleri ile öne çıkmaya başladılar.

Sanal Ofis Hizmetleri

Sanal ofislerde bir çok farklı hizmetle sektörde bir birleri ile yarışarak girişimcilere hizmet sunuyorlar. Bunlardan bir kaçına göz atarsak alabileceğiniz başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Yasal adres gösterebilme imkanı
 • Posta kargo takibi
 • Telefon hattı tahsisi
 • Çağrı karşılama, sekreterlik hizmetleri
 • Toplantı odası kiralama günlük-saatlik
 • Çalışma odası kiralama günlük-saatlik

Sektörde baktığımızda aşağıdaki birkaç firma bu konuda öne çıkmakta.

Sanal ofis firmaları:

eofis, workinton, kolektifhouse, regus, kamara ...

Sanal ofiste yasal adres gösterme işlemi nasıl olur?

Firma ve sizin aranızda yapılacak bir sözleşme ile size bir m2 tahsis etmeleri gerekiyor vergi dairesine göre. Vergi dairesi yoklama memurları yerinde yoklamaya gelip ofisin olup olmadığı ile ilgili yerinde tespit yaparlar, genelde masa sandalye ofis mobilyası gibi kalemlerin tabletleri ile fotografı çekilerek yetkiliye yoklama fişi imzalatılır. Bazı durumlarda yerinde yoklama kaldırılmıştır. Bunlara uyan bir durumunuz varsa yerinde yoklama yapılmaz.Değişiklik aşağıdaki şekilde 03.10.2019 da yapılmıştır:

 1. Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması,
 2. Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama yoklaması, adres değişikliği yoklaması,
 3. Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliği yoklaması, şube açılış yoklaması,

Sanal Ofiste telefon hizmeti nasıl alınır?

Mevcut bir hattınız varsa numaranızı ilgili firmaya devredebilir, sıfırdan numara alacaksanız ilgili firmadan numara tahsis edilmesini talep edebilirsiniz.

Sanal Ofis kimler için ideal?

Yeni başlangıçlarda ve küçülme aşamasındaki firmalarda maliyet unsurlarını kontrol altında tutmak için ideal bir çözüm türü sanal ofisler olarak karşımıza çıkmakta. Bir çok firma bu yönde tercihte bulunarak hızlı bir şekilde yol alma ve maliyet odaklı yaklaşımla sorunlarına çözüm bulmaktadır. Daha çok büyük şehirlerde ve kiralama gibi maliyetlerin yüksek olduğu yerlerde popülerliğini hızla arttıran bir sektör haline geldi. Sanal ofis firmaları ile ilgili birkaç bilinen örnekte paylaştık umarım sizde maliyet avantajı yakalayacak bir çözümü kolayca bulabilirsiniz.

Finans

Banka Hesabı

Kredi

POS

ÖKC

Çek

Teminat

+

Muhasebe

SMMM

YMM

Denetim

Vergi

Bütçe

Raporlama

+

Hukuk

Sözleşmeler

KVKK

İcra

İflas

Arabuluculuk

Dava

+

İK

İşe alım

Performans

Bordrolama

Yetenek

Sadakat

Ücret

+

Bilişim

ERP

Ofis yazılımları

Sunucu

Laptop

E-fatura

E-imza

+

Satış

Satınalma

Kalite

Müşteri

İdari İşler

Güvenlik

Devlet

Bilişim

İk

Muhasebe

Hukuk

Kalite

Finans

Pazarlama

Satınalma

Arge

Kurumsal

Girişimcilik

Devlet

İşimi Kurmak İstiyorum

Kendi işinizi kurmak istediğinizde size lazım olacak bilgilerin bir araya getirildiği bölümümüzdür. Karmaşıklığa son, düzenli ve adım adım işlem adımlarını başarıp şirketinize kavuşucaksınız.

İşimi Büyütmek İstiyorum

İşinizi kurdunuz ve bir sonraki hamleye geçip büyümek istiyorsunuz. Size birçok kategoride ipuçları ve işlem adımları ile yol göstererek işinizi büyütmenizi sağlayalım.

Pin It on Pinterest

Share This