İthalat nedir?

İthalat kavramı nedir, gümrüklerimizde uygulanan rejimler ve ithalat çeşitleri neler bu yazımızda inceliyoruz.

İthalat Nedir
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
İthalat Nedir

İthalat veya dış alım en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. 


Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi”(Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyaya, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesidir) olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 
 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 
Bu eşya Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görecek ise eşyanın yurda girişi ve çıkışı ile ilgili işlemler gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” (Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.)olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir.
Bu eşyanın Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görmediği ve herhangi bir değişikliğe uğramadan yurt dışı edildiği hallerde uygulanacak kurallar daha farklı olup, bu kurallar sistemi “geçici ithalat rejimi” olarak adlandırılır.
Ayrıca, ülkemizdeki serbest bölgelerden ülkenin diğer bölgelerine yapılan eşya teslimleri de ithalat sayılmaktadır.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Finans

Banka Hesabı

Kredi

POS

ÖKC

Çek

Teminat

+

Muhasebe

SMMM

YMM

Denetim

Vergi

Bütçe

Raporlama

+

Hukuk

Sözleşmeler

KVKK

İcra

İflas

Arabuluculuk

Dava

+

İK

İşe alım

Performans

Bordrolama

Yetenek

Sadakat

Ücret

+

Bilişim

ERP

Ofis yazılımları

Sunucu

Laptop

E-fatura

E-imza

+

Satış

Satınalma

Kalite

Müşteri

İdari İşler

Güvenlik

Devlet

Bilişim

İk

Muhasebe

Hukuk

Kalite

Finans

Pazarlama

Satınalma

Arge

Kurumsal

Girişimcilik

Devlet

İşimi Kurmak İstiyorum

Kendi işinizi kurmak istediğinizde size lazım olacak bilgilerin bir araya getirildiği bölümümüzdür. Karmaşıklığa son, düzenli ve adım adım işlem adımlarını başarıp şirketinize kavuşucaksınız.

İşimi Büyütmek İstiyorum

İşinizi kurdunuz ve bir sonraki hamleye geçip büyümek istiyorsunuz. Size birçok kategoride ipuçları ve işlem adımları ile yol göstererek işinizi büyütmenizi sağlayalım.

Pin It on Pinterest

Share This