Ar-Ge’de Gelecek: Teknolojinin ve İnovasyonun Rolü

Son birkaç yılda, teknolojinin ve inovasyonun gelişimi, tüm dünya üzerinde bir etki yaratmıştır. Bu etki sadece teknolojik alanları sınırlı kalmayıp, ekonomik ve sosyal yaşamın hemen hemen tüm yönlerine sızmıştır. Bu genişleyen etki dalgasının merkezinde, gelişmiş yapay zekâ (AI) teknolojisi yer alıyor. AI, Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) süreçlerini ve sonuçlarını yeniden şekillendiren bir güce dönüşmüştür. Bu etkinin dünya çapındaki yansımalarını keşfedelim.

Ar-Ge Gelecek
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Ar-Ge Gelecek

Yapay Zekâ ve Ar-Ge’nin Büyülü Dansı

Yapay zekâ, verilerden öğrenen ve öğrendikleri üzerinden bilgiye dayalı kararlar alabilen bilgisayar sistemlerine verilen genel bir addır. Bu gelişmiş algoritmalar, makinelerin büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarabilmesini sağlar, bu da Ar-Ge süreçlerinde radikal bir dönüşüm yaratmıştır.

Geleneksel olarak, Ar-Ge çalışmaları karmaşık, zaman alıcı ve maliyetli bir süreç olmuştur. Ancak yapay zekâ, bu süreci hızlandırmaktadır. Veri analizinden fikir oluşturmaya, prototip geliştirmeden son ürüne kadar, AI bu sürecin her aşamasını etkilemektedir. Analitik yeteneklerini kullanarak süreçleri hızlandırır, tahminleri daha doğru hale getirir ve potansiyel hataları ve engelleri önceden belirler.

Yapay Zekâ, Ar-Ge ve Dünya Genelindeki Etkisi

Yapay zekâ ve Ar-Ge’nin kesişme noktası, endüstrilerin tüm yüzeyini değiştirmiştir. Otomotivden sağlık hizmetlerine, enerji sektöründen perakendeye kadar her alanda bu etkileri görebiliriz.

Örneğin, ilaç endüstrisi, AI’nın hızlı veri analizi ve desen tanıma yeteneklerini kullanarak, ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmış ve daha etkili ilaçlar bulmuştur. AI, genetik ve kimyasal verilerin analizini kolaylaştırır, böylece yeni ilaç adaylarını daha hızlı tanımlamamıza yardımcı olur.

Otomotiv endüstrisi, otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için AI’dan büyük ölçüde yararlanmaktadır. Yapay zekâ, otonom araçların trafik durumlarını, yol koşullarını ve çevresel faktörleri anlamasına yardımcı olur.

Enerji sektöründe, AI, akıllı şebekelerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin yönetiminde önemli bir rol oynar. Yapay zekâ, enerji tüketimini tahmin etme ve enerji kaynaklarını daha verimli bir şekilde yönetme yeteneğine sahiptir.

Perakende sektöründe, AI, müşteri davranışlarını analiz etme ve özelleştirilmiş deneyimler sunma yeteneği sayesinde alışveriş deneyimini yeniden tanımlıyor. Ayrıca, ürün ve hizmet geliştirmede Ar-Ge süreçlerini hızlandırmaktadır.

COVID-19 pandemisi sırasında, yapay zekâ, aşıların ve tedavilerin hızlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmuştur. AI, genetik verilerin hızlı analizi ve potansiyel hedeflerin tanımlanmasını sağlayarak, bilim insanlarının hızla çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı oldu.

Geleceğe Doğru

Yapay zekâ, Ar-Ge’nin geleceğini şekillendirmekte ve her sektörde etkisi hissedilmektedir. Teknolojinin ve inovasyonun bu rolü, şirketlerin daha hızlı, daha etkin ve daha uygun maliyetli çözümler üretmelerini sağlar. Bu nedenle, AI’yı Ar-Ge süreçlerine entegre etmek, gelecek yıllarda rekabet avantajı sağlayacak ve toplumun geneline fayda sağlayacaktır.

Bu yüzden yapay zekânın Ar-Ge’deki etkisini göz ardı etmek, teknoloji ve inovasyon çağında geride kalmak anlamına gelecektir. Bu yeni çağa ayak uydurmak ve yapay zekânın sağladığı avantajları tam anlamıyla kullanabilmek için sürekli öğrenme ve adaptasyon kritik önem taşımaktadır. Teknoloji ve inovasyon konusunda daha geniş bir vizyon ve bir adım ötesini görebilen bir bakış açısı, yalnızca mevcut durumu anlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğin de şekillendirilmesinde aktif bir rol oynar.

Ar-Ge Destek ve Teşvikleri: Nerede ve Nasıl Başvurulur?

Türkiye, Ar-Ge faaliyetlerine özel önem veren ve bu konuda şirketlere birçok destek ve teşvik sağlayan bir ülkedir. Ancak bu destek ve teşviklerin nasıl ve nerede başvurulacağı konusunda çoğu girişimci bilgi sahibi değildir. Bu yazıda, Ar-Ge destek ve teşviklerine başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları, başvuru yapabileceğiniz kurumları ve başvuru yöntemlerini anlatacağız.

Ar-Ge Destek ve Teşvikleri
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Ar-Ge Destek ve Teşvikleri

Ar-Ge Destek ve Teşviklerine Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ar-Ge destek ve teşviklerine başvuru yapmadan önce şirketlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 1. Ar-Ge Projesinin Belirlenmesi: Başvuruda bulunacak şirketin bir Ar-Ge projesi olması gerekmektedir. Bu proje, teknolojik bir yenilik içermeli ve bir sorunu çözmeye yönelik olmalıdır.
 2. Proje Ekibinin Oluşturulması: Ar-Ge projeleri, genellikle bir ekip tarafından yürütülür. Bu ekip, projenin türüne ve boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, bir proje yöneticisi, birkaç Ar-Ge mühendisi ve bir teknik danışmanın bulunması gerekmektedir.
 3. Proje Bütçesinin Hazırlanması: Ar-Ge projeleri, genellikle yüksek maliyetlidir. Bu nedenle, projenin bütçesini doğru bir şekilde belirlemek ve bu bütçeye uygun bir finansman planı hazırlamak önemlidir.
 4. Proje Planının Oluşturulması: Projenin ne zaman başlayacağı, hangi aşamalardan geçeceği ve ne zaman tamamlanacağına dair bir plan yapılmalıdır. Bu plan, projenin düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Başvuru Yapabileceğiniz Kurumlar ve Başvuru Yöntemleri

Türkiye’de Ar-Ge destek ve teşviklerine başvuru yapabileceğiniz birçok kurum bulunmaktadır. İşte bu kurumların bazıları ve başvuru yöntemleri:

 1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK): TÜBİTAK, Ar-Ge projelerine mali destek sağlayan en önemli kurumlardan biridir. TÜBİTAK’ın çeşitli destek programları bulunmakta ve bu programlara başvurular genellikle online olarak yapılmaktadır. Başvuru süreci ve gereken belgeler, TÜBİTAK’ın resmi web sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
 1. Kalkınma Ajansları: Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmayı desteklemek için çeşitli teşvikler ve destekler sunmaktadır. Bu destekler, genellikle bölgesel kalkınmayı ve istihdamı artırmaya yöneliktir. Kalkınma ajanslarının destek programlarına başvurular genellikle online olarak yapılmaktadır.
 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bakanlık, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çeşitli teşvikler sunmaktadır. Bu teşvikler arasında vergi indirimleri, sigorta primi desteği ve faizsiz kredi imkanları bulunmaktadır. Bakanlığın teşviklerine başvurular, genellikle online olarak yapılmaktadır.

Bu kurumların yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen birçok diğer kurum ve program da bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gibi kurumlar da Ar-Ge projelerine mali destek sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, bir ülkenin teknolojik gelişimini ve ekonomik büyümesini sağlar. Türkiye, bu konuda birçok destek ve teşvik sağlayarak, şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmelerine ve bu alandaki yeniliklerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak bu destek ve teşviklerden faydalanabilmek için, başvuru sürecini ve gerekenleri doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak önemlidir.

Ar-Ge İçin Planlama Stratejileri

Bir şirketin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçi avantaj sağlama yeteneği, büyük ölçüde Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) çabalarına bağlıdır. Başarılı bir Ar-Ge stratejisi, şirketin teknolojik yenilikleri takip etmesine, ürün ve hizmet kalitesini iyileştirmesine ve pazar payını genişletmesine yardımcı olur. Bu yazıda, etkili bir Ar-Ge planlama stratejisi oluşturmanın en iyi yollarını tartışacağız.

Ar-Ge için Planlama Stratejileri
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Ar-Ge için Planlama Stratejileri

1. Mevcut Durumun Analizi

Ar-Ge stratejisi oluşturmanın ilk adımı, şirketin mevcut durumunun geniş çaplı bir analizini yapmaktır. Ürün yelpazeniz, teknolojik kapasiteniz, pazarınızdaki pozisyonunuz ve mevcut Ar-Ge çabalarınız üzerinde kapsamlı bir inceleme yapın. İşletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve fırsatlar ile tehditlerin neler olduğunu anlamak için SWOT analizi yapmayı düşünün.

2. Ar-Ge Hedeflerini Belirleme

Bir sonraki adım, önümüzdeki beş yıl içinde neyi başarmak istediğinizi belirlemektir. Hedefler, işletmenizin genel stratejisi ve vizyonuyla uyumlu olmalıdır. Bu, belki de pazar payını artırmak, yeni ürünler veya hizmetler geliştirmek veya mevcut ürünlerinizi geliştirmek olabilir.

3. Teknoloji ve Pazar Trendlerini İzleme

Şirketler genellikle teknolojik yeniliklerin ve pazar trendlerinin hızına ayak uydurmakta zorlanırlar. Ancak, etkili bir Ar-Ge planlaması için, teknolojik gelişmeler ve müşteri taleplerindeki değişiklikler hakkında sürekli olarak bilgi toplamanız gerekir. Bu, sizi gelecekteki fırsatlara ve tehditlere karşı daha iyi bir konuma getirecektir.

4. Ar-Ge Bütçesinin Planlanması

Etkili bir Ar-Ge stratejisi, kaynakların ve fonların yeterli ve uygun bir şekilde tahsis edilmesini gerektirir. Gelecek 5 yıl için Ar-Ge bütçenizi belirlerken, belirlenen hedeflere ulaşmak için gereken yatırımları hesaba katın. Bütçeniz, hem şu anki hem de beklenen gelirinize dayanmalıdır.

5. İşbirlikleri ve Ortaklıklar

Bazen, belirli teknolojilere veya becerilere sahip olmayan şirketler, hedeflerine ulaşmak için dış işbirliklerine ve ortaklıklara ihtiyaç duyarlar. Stratejik işbirlikleri ve ortaklıklar, özellikle Ar-Ge projelerinde, riskleri paylaşmanıza, maliyetleri düşürmenize ve daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilir.

6. Performans Göstergeleri (KPIs)

Bir Ar-Ge planı, yalnızca performansınızı ölçmek için uygun göstergelere sahip olduğunda etkili olabilir. Bu KPI’lar, Ar-Ge çıktılarınızın kalitesini, projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasını ve Ar-Ge yatırımlarının dönüşünü takip edebilir.

7. Planın Esnekliği

Son olarak, her iyi Ar-Ge planı bir dereceye kadar esnek olmalıdır. Teknolojik gelişmeler ve pazar koşulları hızla değiştiğinden, planınızın bu değişikliklere uyum sağlaması gereklidir.

Araştırma ve geliştirme, bir şirketin rekabet gücünü koruma ve artırma yeteneğinin kritik bir parçasıdır. Etkili bir Ar-Ge stratejisi, işletmenizin ürün ve hizmetlerini sürekli iyileştirmesine, yenilikçi çözümler bulmasına ve sektöründe lider kalmasına yardımcı olacaktır. Bu planlama stratejisi, şirketinizin Ar-Ge hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Ar-Ge’de İnsan Kaynakları: Yetenekli Çalışanları Bulma ve Tutmak

Bir şirketin başarısının ardındaki en büyük itici güç yetenekli ve nitelikli çalışanlarıdır. Ancak bu kalifiye profesyonelleri bulmak, çekmek ve elde tutmak, özellikle Ar-Ge sektöründe, her zaman kolay bir iş olmamıştır. Bu yazıda, insan kaynaklarını çekme ve elde tutmanın önemli yolları, şirket kültürünün oluşturulması, sosyal medyanın etkili kullanımı ve şirket tanıtım faaliyetlerinden bahsedeceğiz.

Ar-Ge'de İnsan Kaynakları
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Ar-Ge’de İnsan Kaynakları

Yetenekli İnsan Kaynaklarını Çekmek

Her şirket, belirli bir alanda uzmanlaşmış yetenekli çalışanları bünyesine katmak ister. Ancak bu, özellikle Ar-Ge alanında, önemli bir zorluktur. Ancak, çözülemeyecek bir sorun değildir.

Öncelikle, çekici bir işveren markası oluşturmak önemlidir. Bu, şirketinizin çalışanları için ne tür bir deneyim sunacağını ve hangi değerleri taşıdığını ifade eder. Google, bu alanda öncü bir örnektir. Şirket, dünyanın her yerinden en yetenekli çalışanları çekmek için benzersiz bir işveren markası oluşturdu. Google, dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri olarak tanınmasının yanı sıra, çalışanlarına esnek çalışma saatleri, ücretsiz yemekler, spor tesisleri gibi olanaklar sunarak, çekici bir işveren markası oluşturmuştur.

Şirket Kültürünün Oluşturulması

Yetenekli çalışanları çekmek için bir başka önemli yön de sağlam bir şirket kültürü oluşturmaktır. Bu, değerlerin, normların ve beklentilerin bir bütünüdür ki bu da bir şirketin çekiciliğini belirler. Açık iletişim, birlik ve dayanışma, yenilikçiliği teşvik etme gibi faktörler, sağlam bir şirket kültürünün olmazsa olmazlarıdır.

Netflix, benzersiz bir şirket kültürü oluşturma konusunda diğerlerine öncülük ediyor. Şirketin “Freedom and Responsibility” (Özgürlük ve Sorumluluk) isimli kültür manifestosu, çalışanların yüksek performansı ve kendi sorumluluklarını alması üzerine odaklanmıştır. Bu yaklaşım, Netflix’in yetenekli çalışanları çekme ve elde tutma kabiliyetini büyük ölçüde artırmıştır.

Sosyal Medyanın Etkili Kullanımı

Sosyal medya, şirketlerin yetenekli çalışanları çekmeleri için güçlü bir araç olabilir. Şirketler, sosyal medya kanallarında aktif olarak yer alarak, potansiyel çalışanlarla etkileşime geçebilir ve onları çekebilirler.

LinkedIn, bu alanda en çok kullanılan platformlardan biridir. İşe alım ve yetenek yönetimi için kullanılan bu platform, şirketlerin iş ilanlarını paylaşmalarını, yetenek avcılığı yapmalarını ve nitelikli adaylarla doğrudan iletişim kurmalarını sağlar.

Örneğin, Microsoft, LinkedIn’i etkin bir şekilde kullanarak, dünyanın dört bir yanından yetenekli çalışanları çekmeyi başarmıştır. Şirket, bu platformda düzenli olarak iş ilanları yayınlar ve çalışanlarıyla ilgili hikayeler paylaşarak, potansiyel çalışanları çeker.

Şirket Tanıtım Faaliyetleri ve Etkinlikler

Şirket tanıtım faaliyetleri ve etkinlikler, yetenekli çalışanları çekmek ve tutmak için etkili bir yöntemdir. Bu etkinlikler, şirketin çalışma ortamını, değerlerini ve kültürünü gösterir. Bu, şirketin itibarını artırır ve yetenekli profesyonelleri çekmeye yardımcı olur.

Apple, bu konuda öncü bir şirkettir. Apple, düzenli olarak ürün lansmanları, teknoloji konferansları ve halka açık etkinlikler düzenler. Bu etkinlikler, şirketin yenilikçiliğini, ürünlerini ve hizmetlerini öne çıkarır ve böylece yetenekli profesyonelleri çeker.

Sonuç olarak, yetenekli çalışanları çekmek ve tutmak, Ar-Ge sektöründe önemli bir zorluk olsa da, çözümsüz değildir. Şirket kültürünü oluşturmak, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak ve etkinlikler düzenlemek, bu süreci daha kolay hale getirebilir. Şirketlerin bu stratejileri benimsemeleri ve başarılı bir şekilde uygulamaları, sadece yetenekli çalışanları çekmekle kalmayıp, aynı zamanda onları elde tutmayı ve şirketin genel başarısını artırmayı da sağlar.

Ar-Ge İçin Kaynak Bulma Stratejileri: Şirketler Nasıl Finanse Edilir?

Yenilikçilik, her şirketin hayatta kalması ve büyümesi için hayati bir unsurdur. Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), bu yenilikçiliği sağlamak için genellikle kullanılan anahtar yöntemdir. Ancak Ar-Ge, genellikle maliyetli ve uzun vadeli bir yatırım gerektirir. Bu nedenle, bir şirketin sürekli olarak yeni ürünler ve hizmetler geliştirebilmesi için sağlam bir finansman stratejisi gerekir. İşte, Ar-Ge için kaynak bulma stratejileri:

şirket nasıl finanse edilir
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
şirket nasıl finanse edilir
 1. Hibe ve Teşvikler: Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, genellikle Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için çeşitli hibe ve teşvikler sunarlar. Bu teşvikler genellikle belirli bir sektör veya teknolojiye yöneliktir ve şirketlere, Ar-Ge projelerine başlamaları veya bu projeleri genişletmeleri için mali yardım sağlar.
 2. Risk Sermayesi: Risk sermayesi, genellikle yüksek riskli ama aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli olan start-up’lara veya genç şirketlere yatırım yapan bir finansman biçimidir. Ar-Ge projeleri genellikle risklidir, ancak başarılı olduğunda büyük getiriler sağlar, bu nedenle risk sermayesi firmaları genellikle Ar-Ge yoğun şirketlere yatırım yaparlar.
 3. Araştırma İşbirlikleri: Üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer şirketlerle işbirliği yapmak, maliyetleri paylaşmanın ve aynı zamanda yeni fikirler ve teknolojiler geliştirmenin bir yoludur.
 4. Kitle Fonlama: Kitle fonlama platformları, genellikle küçük miktarlarda çok sayıda insanın bir projeye veya işletmeye yatırım yapmasına olanak sağlar. Bu, genellikle yeni ve yenilikçi fikirlere sahip girişimler için kullanılır.

Ar-Ge’ye yatırım yapmanın getirisi genellikle yüksektir, ancak tarih boyunca bu alanda en iyi yatırım karşılığını alan bazı firmalar dikkat çekicidir. Apple, Google ve Amazon, sürekli Ar-Ge’ye büyük yatırımlar yaparak büyümeyi başarmış şirketlerdir. Apple’ın iPhone’u, Google’ın arama motoru ve Amazon’un e-ticaret platformu, bu şirketlerin Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımların neticeleridir.

Örneğin, Apple’ın 1976’da başladığı ve 2007’de ilk iPhone’un lansmanı ile doruğa ulaşan Ar-Ge çalışmaları, şirketin trilyon dolarlık bir değere ulaşmasını sağladı. Benzer şekilde, Google, Ar-Ge’ye olan bağlılığı sayesinde, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi. Google’ın Ar-Ge projeleri arasında, arama motoru teknolojilerinden yapay zekâya ve özerk araçlara kadar bir dizi yenilikçi ürün ve hizmet bulunuyor.

Ar-Ge faaliyetleri, bir şirketin yenilikçilik kapasitesini ve dolayısıyla rekabet gücünü artırır. Ancak, bu faaliyetlerin finansmanı genellikle karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Şirketler, hibelerden risk sermayesine, işbirliklerinden kitle fonlamasına kadar bir dizi stratejiyi kullanarak bu süreci yönetebilirler.

Finansman Kaynaklarına Ulaşmak için Nasıl Bir Yol Haritası İzlenmeli?

Her finansman kaynağının kendine özgü bir yol haritası vardır ve bu, genellikle iş modeliniz, endüstriniz ve hedeflerinize bağlıdır. Ancak, aşağıdaki genel adımlar çoğu durum için geçerli olacaktır:

 1. İhtiyaçların ve Hedeflerin Belirlenmesi: İlk adım, şirketin hangi aşamada olduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu ve neyi başarmak istediğini belirlemektir. Bu, hangi tür finansmanın en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.
 2. Araştırma Yapma: Farklı finansman kaynaklarını, hangi tür projeleri desteklediklerini ve hangi şartları sunduklarını anlamak için bir araştırma yapın. Bu, hükümet hibeleri ve teşvikleri, risk sermayesi firmaları, işbirliği fırsatları ve kitle fonlama platformları için geçerlidir.
 3. Başvuru Hazırlama: Her finansman kaynağı, belirli bir başvuru sürecine sahiptir. Genellikle bir iş planı, finansal tahminler ve projenizin detaylarını içeren bir başvuru paketi gereklidir. Başvurunuz, projenizin değerini ve getirisini açıkça göstermeli ve neden finansmanı hak ettiğinizi göstermelidir.
 4. Sunum ve Müzakereler: Bazı finansman kaynakları, bir sunum veya müzakereleri gerektirir. Risk sermayesi firmaları genellikle bir sunum ve ardından bir dizi müzakereler bekler. Bu süreçte, projenizin değerini ve potansiyel getirisini göstermek için net ve ikna edici olmalısınız.
 5. Anlaşmayı Sonuçlandırma: Başarılı bir sunum veya müzakere sonucunda, finansman kaynağı ile bir anlaşma yapılmalıdır. Bu anlaşma, finansmanın miktarını, şartlarını ve karşılığında ne beklediklerini belirtmelidir.

Bu adımlar, çoğu finansman kaynağı için geçerli olsa da, her biri için belirli gereksinimler ve süreçler olabilir. Her zaman belirli finansman kaynağının gereksinimlerini ve sürecini anlamak için kendi araştırmanızı yapmalısınız.

Finans

Banka Hesabı

Kredi

POS

ÖKC

Çek

Teminat

+

Muhasebe

SMMM

YMM

Denetim

Vergi

Bütçe

Raporlama

+

Hukuk

Sözleşmeler

KVKK

İcra

İflas

Arabuluculuk

Dava

+

İK

İşe alım

Performans

Bordrolama

Yetenek

Sadakat

Ücret

+

Bilişim

ERP

Ofis yazılımları

Sunucu

Laptop

E-fatura

E-imza

+

Satış

Satınalma

Kalite

Müşteri

İdari İşler

Güvenlik

Devlet

Bilişim

İk

Muhasebe

Hukuk

Kalite

Finans

Pazarlama

Satınalma

Arge

Kurumsal

Girişimcilik

Devlet

İşimi Kurmak İstiyorum

Kendi işinizi kurmak istediğinizde size lazım olacak bilgilerin bir araya getirildiği bölümümüzdür. Karmaşıklığa son, düzenli ve adım adım işlem adımlarını başarıp şirketinize kavuşucaksınız.

İşimi Büyütmek İstiyorum

İşinizi kurdunuz ve bir sonraki hamleye geçip büyümek istiyorsunuz. Size birçok kategoride ipuçları ve işlem adımları ile yol göstererek işinizi büyütmenizi sağlayalım.

Pin It on Pinterest

Share This